Logo Przewdonik Katolicki

Szkoła w Sakowie ma 5 lat

Barbara Sawic
Fot.

W pierwszą niedzielę grudnia w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sakowie odbyły się obchody piątej rocznicy powołania jej do istnienia. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali m.in. członkowie zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Włocławskiej, które jest organem założycielskim szkoły. Minione pięciolecie było okresem wytrwałej pracy osób,...

W pierwszą niedzielę grudnia w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sakowie odbyły się obchody piątej rocznicy powołania jej do istnienia. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali m.in. członkowie zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Włocławskiej, które jest organem założycielskim szkoły.

Minione pięciolecie było okresem wytrwałej pracy osób, którym leży na sercu dobro i ustawiczny rozwój niewielkiej, mającej około stu uczniów szkoły w Sakowie. 3 grudnia uczestniczyli oni w inaugurującej jubileusz Mszy św., sprawowanej w kościele par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzierżawach przez proboszcza ks. kan. Mariana Kilichowskiego. Wokół ołtarza zgromadzili się uczniowie, ich rodzice, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie władz SRKDW, zaprzyjaźnieni goście, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i pracownicy administracyjni.

Na drugą część uroczystości wszyscy przeszli do szkoły. Obejrzano program artystyczny w wykonaniu uczniów, po czym okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyr. Anna Fabijańczyk, akcentując zwłaszcza dokonania szkoły i osiągnięcia uczniów. Następnie głos zabrała prezes SRKDW Dorota Dzięgelewska, która powiedziała m.in.: – Wiemy, jak ważna jest rola szkoły. Ma ona przekazać uczniom wiedzę, przyczyniać się do ich wychowywania i zapewnienia właściwego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Jestem przekonana, że wszystkie te zadania wypełnia Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sakowie, powołana do istnienia w roku 2001, ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [...] Ksiądz prymas uczył nas kochać Boga, bliźniego i kraj rodzinny. Wiele miejsca w nauczaniu poświęcił wartości i godności osoby ludzkiej. Do wierności jego dziedzictwu wzywał swych rodaków Ojciec Święty Jan Paweł II, nazywając go nieustraszonym rzecznikiem praw człowieka w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, a także przykładem żywej miłości Ojczyzny. Owa wierność dziedzictwu zobowiązuje uczniów szkoły, której kard. Wyszyński jest patronem, do wzorowania się na jego postawie i nauce, która zachowała uniwersalną wymowę i ponadczasową mądrość.

Składając gratulacje wspólnocie szkolnej pani prezes nie ukrywała, że Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Włocławskiej jest dumne z dotychczasowych działań i osiągnięć placówki. Wyraziła też nadzieję, że ustawiczne odnoszenie się do nauczania patrona pozwoli wychowawcom dobrze przygotować uczniów do dalszej edukacji i wychować ich według systemu wartości, którym kard. Wyszyński był niezmiennie wierny.

Z życzliwością przyjęto okolicznościowe wystąpienie Michała Gorczycy – prezesa minionej kadencji SRKDW i założyciela Szkoły Podstawowej w Sakowie; z równą aprobatą spotkały się Mariola Gawłowska, Marianna Pilich i Krystyna Przybysz, które w imieniu stowarzyszenia przekazały na ręce pani dyrektor czek pieniężny na cele statutowe szkoły.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki