Logo Przewdonik Katolicki

W skrócie

Barbara Sawic
Fot.

» 4 grudnia biskup sufragan Stanisław Gębicki przewodniczył uroczystej sumie odpustowej w kościele św. Barbary w Turku. Z ks. biskupem liturgię sprawowali: ks. kan. Tomasz Michalski dziekan dekanatu turkowskiego i proboszcz par. św. Michała Archanioła w Russocicach, ks. Stanisław Nasiński wicedziekan i proboszcz par. MB Fatimskiej w Turku, ks. Marek Kasik proboszcz...

» 4 grudnia biskup sufragan Stanisław Gębicki przewodniczył uroczystej sumie odpustowej w kościele św. Barbary w Turku. Z ks. biskupem liturgię sprawowali: ks. kan. Tomasz Michalski – dziekan dekanatu turkowskiego i proboszcz par. św. Michała Archanioła w Russocicach, ks. Stanisław Nasiński – wicedziekan i proboszcz par. MB Fatimskiej w Turku, ks. Marek Kasik – proboszcz par. NSPJ w Turku i ks. kan. Mirosław Frankowski – proboszcz par. św. Barbary. W Eucharystii uczestniczyli m.in. liczni górnicy wraz z zarządem Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku.

» 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, w kościele parafialnym św. Doroty w Licheniu, podczas Mszy św. o godz. 17 odnowili śluby zakonne księża marianie z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Zgromadzenie Księży Marianów jest pierwszym w Polsce zakonem męskim kleryckim poświęconym Niepokalanemu Poczęciu NMP.

» We włocławskim schronisku dla kobiet i mężczyzn (ul. Karnkowskiego 7), prowadzonym przez siostry albertynki i Caritas Diecezji Włocławskiej, przebywa obecnie 19 kobiet i 85 mężczyzn. Niebawem nastąpi poświęcenie i oddanie do użytku noclegowni dla bezdomnych na ponad dwieście miejsc.

» Od 15 do 17 grudnia Radio Maryja będzie transmitowało przebieg ogólnopolskich rekolekcji adwentowych dla rolników, mieszkańców wsi i małych miast odbywających się w kościele św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim. 15 i 16 grudnia nadawane będą transmisje Mszy Świętych o godz. 9 i 18; nauki rekolekcyjne głosił będzie bp Edward Frankowski z Sandomierza. W niedzielę 17 grudnia Mszy św. o godz. 10.30 przewodniczyć będzie biskup włocławski Wiesław A. Mering; przebieg liturgii będzie transmitowany również przez Telewizję Trwam.
Ponadto Radio Maryja nada z Brześcia Kujawskiego transmisje: 15 grudnia – audycji dla młodzieży „Czas wzrastania” (godz. 21.40); 16 grudnia – Modlitwy różańcowej (godz. 20.20), Apelu Jasnogórskiego (godz. 21) i „Rozmów niedokończonych” (godz. 21.40).

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}