Logo Przewdonik Katolicki

F. i G. Lanzi: "Miejsca święte chrześcijan. Najsłynniejsze sanktuaria i pielgrzymki świata"

Natalia Budzyńska
Fot.

Fernando i Gioia Lanzi, Miejsca święte chrześcijan. Najsłynniejsze sanktuaria i pielgrzymki świata Jedność 2006 Przez sanktuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego za aprobatą ordynariusza miejscowego pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności tak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego definiując...

Fernando i Gioia Lanzi, „Miejsca święte chrześcijan. Najsłynniejsze sanktuaria i pielgrzymki świata”
Jedność 2006

„Przez sanktuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego – za aprobatą ordynariusza miejscowego – pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności” – tak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego definiując pojęcie „sanktuarium”. I tak je w rzeczywistości postrzegamy: to miejsce, w którym tłumy pielgrzymów w sposób szczególny spotykają sacrum, a przebyta droga i praktyki pobożnościowe związane z tym miejscem mają prowadzić do nawrócenia. Autorzy tej pięknie wydanej księgi – albumu nie ograniczają się do wymieniania najczęściej odwiedzanych miejsc, ale podchodzą do swej pracy o wiele poważniej. Wraz ze zmarłym kilka lat temu ks. prof. Paolo Giuriatim prowadzili badania socjologiczne, etnograficzne i historyczne, biorąc pod uwagę różne materiały badawcze. I tak na przykład analizując zachowania pielgrzymów w różnych miejscach, korzystali z licznych fotografii i filmów. W obszernym „Wprowadzeniu” autorzy analizują istotę pielgrzymowania i istnienia sanktuariów w wielu aspektach, przy czym – jak piszą – najważniejszymi z nich są czynniki religijne. Później następuje omówienie ponad siedemdziesięciu najważniejszych miejsc chrześcijaństwa znanych z licznych pielgrzymek. Spośród setek wybrano właśnie te a nie inne, a to z powodu ich szczególnego znaczenia, bliżej: genezy i historii oraz olbrzymiej liczby przybywających tam wiernych. Sanktuaria są tu przedstawione w porządku chronologicznym, zgodnie z datą cudu związanego z ich powstaniem czy innego istotnego wydarzenia. Zaczynamy więc wędrówkę od Ziemi Świętej, a kończymy w Medjugorje. Autorzy podają historię miejsca, opisują fakt, który spowodował, że to miejsce stało się celem pielgrzymek, pokazują praktyki pobożnościowe pielgrzymów.

„W każdym sanktuarium pielgrzym odnajduje swoją tożsamość i odzyskuje sens, który nadaje jedność jego życiu. Duch zraniony przez okoliczności, grzech, brak sensu, fragmentaryzację świata, czuje się znów uzdrowiony i umocniony, gotów podjąć na nowo swoje życie” – czytamy.

Bardzo piękny album z dużą ilością wspaniałych zdjęć i obszernym, wyczerpującym tekstem.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}