Logo Przewdonik Katolicki

Papieskie Kolegium

Bernadeta Kruszyk
Fot.

Gnieźnieńskie Kolegium Europejskie przyjęło imię Jana Pawła II. To ważne wydarzenie nie tylko w historii tej uczelni, ale także w historii Gniezna, Wielkopolski i archidiecezji gnieźnieńskiej mówił podczas Mszy św. rozpoczynającej uroczystość abp Henryk Muszyński. Gnieźnieńskie Kolegium Europejskie, dotąd bezimienne, przyjmuje imię Jana Pawła II, wspaniałego...

Gnieźnieńskie Kolegium Europejskie przyjęło imię
Jana Pawła II.


To ważne wydarzenie nie tylko w historii tej uczelni, ale także w historii Gniezna, Wielkopolski i archidiecezji gnieźnieńskiej – mówił podczas Mszy św. rozpoczynającej uroczystość abp Henryk Muszyński. – Gnieźnieńskie Kolegium Europejskie, dotąd bezimienne, przyjmuje imię Jana Pawła II, wspaniałego człowieka, wielkiego Polaka, patrioty, a jednocześnie Europejczyka, największego autorytetu moralnego i religijnego naszych czasów. To wielkie zobowiązanie do podjęcia i wypełniania jego przesłania – podkreślił abp Muszyński.

Zaszczyt dla uczelni
W uroczystości nadania imienia, która odbyła się 16 stycznia, uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, gnieźnieńscy parlamentarzyści, reprezentanci władz gnieźnieńskich uczelni wyższych oraz wykładowcy i studenci Kolegium Europejskiego. Obecne były także władze poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w którego strukturach uczelnia działa. Jak stwierdził rektor UAM prof. Stanisław Lorenc, przyjęcie przez Kolegium zaszczytnego imienia Jana Pawła II, to wyraz ogromnego szacunku i wdzięczności dla wielkiego Papieża Polaka, który był bliski sercom wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza studentów. – Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął od poznańskiego uniwersytetu tytuł honoris causa – dodał. – Był dla nas wielkim uczonym, wielkim Papieżem i nade wszystko wielkim człowiekiem. Nie wyobrażam sobie, by gnieźnieńska uczelnia mogła mieć za patrona kogoś innego.
O nadaniu imienia Jana Pawła II Kolegium Europejskiemu w Gnieźnie zdecydował w ubiegłym roku senat UAM, przychylając się do prośby ówczesnego rektora prof. Stefana Jurgi, obecnie wiceministra edukacji. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Jak tłumaczył podczas uroczystości prof. Jurga, uczelnia chciała w ten sposób podkreślić, iż jest wierna ideom głoszonym przez Papieża Polaka. – Ojciec Święty Jan Paweł II był wielkim humanistą, poetą, znawcą i twórcą kultury oraz niekwestionowanym autorytetem dla współczesnych – mówił podczas uroczystości prof. Jurga. – Przyjmując imię tego wielkiego Papieża, gnieźnieńskie Kolegium przyjmuje na siebie ogromne zobowiązanie do zgłębiania i krzewienia jego myśli oraz dziedzictwa. Oby ta uczelnia stała się miejscem, gdzie w duchowym trudzie wykuwa się jedność naszego kontynentu w oparciu o prawdy, które Ojciec Święty Jan Paweł II zawsze głosił.

Śladem patrona
Gnieźnieńskie Kolegium Europejskie zostało powołane do życia w 2000 roku przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnia prowadzi badania nad ideami europejskimi oraz kształci i wychowuje we wspólnotowym duchu solidarności narodów. Swoje posłannictwo realizuje w trzech wymiarach: poprzez rozwijanie badań nad antycznym i chrześcijańskim dziedzictwem Europy, kształcenie studentów w zakresie szeroko pojętej problematyki europejskiej oraz popularyzowanie w społeczeństwie idei integracji. W Kolegium studiuje młodzież z Polski i z krajów europejskich. Uczelnia nie jest jedynie filią UAM, ale samodzielnym ośrodkiem badawczym, który prowadzi wieloraką działalność naukową, poczynając od trwającego jeden semestr studium, poprzez wielkie sympozja i sesje. Jak tłumaczył dyrektor naukowy Kolegium prof. Aleksander Mikołajczak, działalność uczelni zawsze nacechowana była głoszoną przez Jana Pawła II ideą Europy oddychającej dwoma płucami – łacińskim Zachodem i grecko-bizantyjskim Wschodem. Przyjęcie przez nią imienia Papieża Polaka jest wyrazem dążenia do tego, by ta idea była realizowana zarówno na polu naukowym, jak i w pracy z młodzieżą.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki