Logo Przewdonik Katolicki

Czas dla Boga, czas dla człowieka

Bp Andrzej Wojciech Suski
Fot.

Coraz wyraźniej niedziela, dzień Pański, staje się w Polsce łupem ekspansji handlowej wielkich magazynów. Reklama, która jest dźwignią handlu, zachęca skutecznie do niedzielnych zakupów. Pracownicy wielkich sklepów nie mają żadnego wyboru. Muszą pracować w niedziele, bo inaczej stracą pracę. W handlowym zawłaszczaniu niedzieli wyprzedzamy inne kraje Europy. W ten sposób niedziela,...

Coraz wyraźniej niedziela, dzień Pański, staje się w Polsce łupem ekspansji handlowej wielkich magazynów. Reklama, która jest dźwignią handlu, zachęca skutecznie do niedzielnych zakupów. Pracownicy wielkich sklepów nie mają żadnego wyboru. Muszą pracować w niedziele, bo inaczej stracą pracę. W handlowym zawłaszczaniu niedzieli wyprzedzamy inne kraje Europy. W ten sposób niedziela, pierwszy dzień tygodnia, spada do rangi końcówki (week-end), która ma służyć głównie nadrabianiu zaległości handlowych z poprzednich dni tygodnia.

Czytam ponownie list apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II o świętowaniu niedzieli („Dies Domini”), który ukazał się pod datą 30 maja 1998 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w dwudziestym roku pamiętnego dla nas pontyfikatu. Uderza mnie zwłaszcza fragment zamieszczony we wstępie tego listu: „Jeśli od początku pontyfikatu niestrudzenie powtarzam słowa: «Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi», to dziś chciałbym z mocą wezwać wszystkich do ponownego odkrycia niedzieli. Nie lękajcie się ofiarować waszego czasu Chrystusowi! Tak, otwórzmy Chrystusowi nasz czas, aby On mógł go rozjaśnić i nadać mu kierunek” (n. 7).

Kogo lub czego mamy się nie lękać w przywracaniu niedzieli charakteru dnia świętego? Przede wszystkim samych siebie, swoich nadmiernych trosk o dzień jutrzejszy, o pokarm i odzienie. Przecież nasz Ojciec niebieski wie, że tego potrzebujemy (por. Mt 6, 32). Ale również mamy się nie lękać ducha tego świata, który często narzuca taki styl życiu ludzkiemu, jak gdyby Boga nie było. W niedzielę uderza zwłaszcza wymuszana sekularyzacja życia społecznego, która osłabia wrażliwość człowieka na sacrum w celu doprowadzenia go do religijnego zobojętnienia. Niszczące skutki tego procesu są bardzo widoczne: poczucie pustki i samotności, zagubienie sensu życia, osłabienie motywacji etycznej.

Dlaczego niedziela ma dla chrześcijan wyjątkowe znaczenie? Niedziela zawiera w sobie ogromne bogactwo treści duchowych, stanowi silne oparcie dla życia chrześcijańskiego. Dzień ten głosi, że czas ofiarowany Chrystusowi, który zmartwychwstał i jest Panem historii, nie jest grobem naszych złudzeń, ale kolebką odnawiającej się przyszłości i zasiewem wieczności.

Jako dzień Pański, niedziela jest również dniem człowieka, dniem jego radości, odpoczynku i solidarności z innymi, zwłaszcza z najbliższą rodziną, jest znakiem i źródłem chrześcijańskiej radości, dniem odpoczynku od pracy. Do tego odpoczynku człowiek pracy ma prawo, które państwo powinno gwarantować. Odpoczynek bowiem pozwala sprowadzić do właściwych proporcji codzienne troski i zajęcia. Rzeczy materialne, o które tak bardzo zabiegamy, ustępują miejsca wartościom duchowym. Osoby, wśród których żyjemy, odzyskują prawdziwe oblicze, gdy się z nimi spotykamy i prowadzimy z nimi spokojne rozmowy.

Trzeba wreszcie podkreślić, że świętowanie niedzieli stanowi czytelny wyraz świadectwa wiary i ważny element dzieła nowej ewangelizacji.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki