Logo Przewdonik Katolicki

Oczekując przybycia Papieża

Jadwiga Janicka
Fot.

Motywem przewodnim ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski była myśl Bóg bogaty w miłosierdzie. Hasło pierwszej apostolskiej wizyty Benedykta XVI w Polsce brzmi Bądźcie mocni wiarą. Łącząc treść obu tych haseł, można wysnuć wniosek, że tylko ludzie silni wiarą, wypływającą z ogromnej ufności Bogu, potrafią okazać Mu wdzięczność. Benedykt...

Motywem przewodnim ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski była myśl „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Hasło pierwszej apostolskiej wizyty Benedykta XVI w Polsce brzmi „Bądźcie mocni wiarą”. Łącząc treść obu tych haseł, można wysnuć wniosek, że tylko ludzie silni wiarą, wypływającą z ogromnej ufności Bogu, potrafią okazać Mu wdzięczność.

Benedykt XVI będzie przebywał w Polsce w dniach 25-28 maja 2006 r. Odwiedzi Warszawę, Częstochowę, Kraków, Wadowice, Oświęcim. Ojciec Święty pragnie, abyśmy byli mocni wiarą; zastanówmy się więc, co rozumiemy pod pojęciem „wiara” Dzięki temu z większą uwagą będziemy słuchali 264. następcy św. Piotra. Pogłębienie katechizmowych wiadomości pozwoli nam lepiej zrozumieć papieskie homilie, które niewątpliwie będą dotyczyć zagadnień związanych z wiarą w Boga.

Już w pierwszych latach życia, podczas katechizacji przed Pierwszą Komunią św., dowiadujemy się, że wiara jest cnotą Boską zaszczepioną każdemu – dzięki działaniu Ducha Świętego – w chwili otrzymania sakramentu chrztu. Wtedy także poznajemy sześć prawd wiary. Z Pisma Świętego wiemy, że Abraham oraz Maryja i Józef, Jej Oblubieniec, byli ludźmi bezgranicznego zawierzenia Bogu – ich ufność brała się z głębokiej wiary.

Polecam wszystkim lekturę książki ks. Tadeusza Dajczera „Rozważania o wierze”. Przetłumaczono ją na wiele języków, a w Polsce ukazało się kilkanaście jej wydań. Zdaniem autora, wiara jest odpowiedzią człowieka na objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie. Określa wiarę jako cnotę podstawową, która umożliwia człowiekowi kontakt z Bogiem. Wiara to uczestniczenie w życiu Boga, przylgnięcie do Niego, jako jedynego Pana; to także oparcie się wyłącznie na Bogu w uznaniu własnej bezradności i oczekiwaniu wszystkiego od Niego.

Dalej czytamy, że wiara kieruje wolę człowieka „ku Chrystusowi jako ostatecznemu celowi i najwyższej wartości”, że Jezus chce, by człowiek zaufał swemu Mistrzowi, Panu i Przyjacielowi. Ks. Dajczer przypomina, że wiara, jeśli w niej nie wzrastamy, może stać się zakopanym talentem. Stąd ważne jest, abyśmy pytali siebie, czy nasza wiara wzrasta, czy zanika. Pamiętajmy, że ona nieustannie się zmienia. Aktualizujemy wiarę wtedy, kiedy przenika ona nasze życie.

Społeczność Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, zbierając się każdego dnia o godz. 15 w domowej kaplicy św. Faustyny, za pośrednictwem Sługi Bożego Jana Pawła II prosi Boga o błogosławione owoce pierwszej pielgrzymki do Polski Ojca Świętego Benedykta XVI. Obyśmy byli mocni wiarą!

Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś
za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna
za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe
za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny
za to, że jesteś odnaleziony i nie odnaleziony jeszcze
że uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie
za to, że to, czego pojąć nie mogę, nie jest nigdy złudzeniem
za to, że milczysz. Tylko my – oczytani analfabeci – chlapiemy językiem

ks. Jan Twardowski

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki