Logo Przewdonik Katolicki

Zło dobrem zwyciężaj

Bp Stanisław Wielgus
Fot.

Cechą charakterystyczną naszych czasów jest to, co kiedyś Hanna Arendt nazwała zjawiskiem banalizacji zła. Straszliwe zbrodnie dwudziestowiecznego hitleryzmu i komunizmu, krwawe i niekończące się wojny, współczesny terroryzm i bandytyzm sprawiają, że współczesny człowiek zatracił w dużym stopniu wrażliwość na śmierć i cierpienie swoich bliźnich. Przyzwyczaił się do zła. Traktuje...

Cechą charakterystyczną naszych czasów jest to, co kiedyś Hanna Arendt nazwała zjawiskiem banalizacji zła. Straszliwe zbrodnie dwudziestowiecznego hitleryzmu i komunizmu, krwawe i niekończące się wojny, współczesny terroryzm i bandytyzm sprawiają, że współczesny człowiek zatracił w dużym stopniu wrażliwość na śmierć i cierpienie swoich bliźnich. Przyzwyczaił się do zła. Traktuje zło jako codzienność. A szczególnie groźne jest to, że nawet wtedy, kiedy może, nie sprzeciwia się złu.
W tym kontekście należy przywołać znane powiedzenie, że aby zło mogło zatryumfować, potrzebni są dobrzy ludzie, którzy nie będą się mu sprzeciwiać. Zło nienapotykające na sprzeciw, błyskawicznie się rozrasta.
Przed każdym człowiekiem stoi nieustające zadanie: rozeznać zło i podjąć walkę przeciw niemu. Podjąć ją w duchu wezwania Pawłowego: "Zło dobrem zwyciężaj".
Złym, wrogim wobec chrześcijańskiej nauki wiary i moralności teoriom przeciwstawiaj czystą, niezafałszowaną, integralną naukę i moralność głoszoną przez Kościół Chrystusowy.
Szerzonemu dziś różnymi sposobami relatywizmowi etycznemu i hedonistycznej anarchii moralnej przeciwstawiaj swoją osobistą, prawdziwie chrześcijańską postawę życiową, zakorzenioną w Ewangelii i Dekalogu.
Coraz szerzej rozpowszechnianemu fałszywemu pluralizmowi religijnemu głoszącemu, że wszystkie religie są sobie równe przeciwstawiaj naukę Kościoła, że chociaż szacunek należy się wszystkim, pochodzącym z uczciwego przekonania, poglądom religijnym, to jednak jedyną i ostateczną, objawioną przez Boga religią jest religia Chrystusowa, a jedynym w historii świata jego Zbawicielem jest Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek.
Wszechobecnej współczesnej tendencji do sekularnego traktowania chrześcijaństwa, sprowadzanego tylko do wymiaru doczesnego, do obyczaju, do swoistej formy kultury i do swoistego folkloru przeciwstawiaj swoje głębokie przekonanie, że Chrystus nie jest zwyczajem, kulturą i folklorem, ale że jest On dla człowieka jedyną od dwóch tysięcy lat i aż do skończenia świata Drogą, Prawdą i Życiem.
Poprawności politycznej, zgłaszającej jako podstawowy postulat żądanie absolutnej wolności człowieka do wszystkiego i od wszystkiego, a zwłaszcza wolności od jakichkolwiek zasad moralnych i od obiektywnej prawdy wskazuj, w upomnieniu braterskim, nie tylko na fałszywość takich poglądów, lecz także na tragiczne ich konsekwencje w życiu przyjmujących je ludzi i społeczeństw.
Poglądom polityków głoszących, że ustanawiane wyłącznie na zasadzie demokratycznej większości prawo, ma za zadanie zastąpić kodeks moralny obywateli przeciwstawiaj sprawdzoną od wieków prawdę, że parlamentarna większość nie może sobie pretendować kompetencji do ustanawiania praw depczących prawo naturalne, depczących wszelkie etyki kodeksowe oraz podstawowe prawa osoby ludzkiej.
Skorumpowanym politykom mającym na uwadze tylko własne egoistyczne interesy przypominaj, że z woli narodu zajmują wysokie stanowiska i że ich praca powinna być ofiarną służbą ludziom, którzy ich wybrali do sprawowania władzy.
Tym mediom i osobom, które nieustannie emitują ateizm, relatywizm moralny, nieprawdziwe historycznie zarzuty i wrogość do Kościoła, a także przemoc i anarchię moralną powiedz: Nie zgadzam się! Protestuję! Odrzucam waszą trującą ofertę! Mogę to uczynić, ponieważ mam nad wami władzę. Mogę wybierać, mogę nie kupować i nie czytać waszych czasopism, mogę nie oglądać waszych telewizyjnych programów i nie słuchać waszych audycji radiowych, mogę nie śledzić waszych treści internetowych. Mogę, ponieważ jestem istotą świadomą i wolną, ponieważ jestem Bożym dzieckiem i stworzony zostałem na Boży obraz.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki