Logo Przewdonik Katolicki

Zaliczka alimentacyjna

Justyna Koper
Fot.

Od 1 września 2005r. będą obowiązywać nowe przepisy z zakresu alimentacji. Na poczet zasądzonych i należnych alimentów, których egzekucja okazała się bezskuteczna, będzie można wnosić o wypłacenie zaliczki przez wójta gminy albo burmistrza lub prezydenta miasta. Warunkiem uzyskania takiej zaliczki będzie określony dochód na osobę w rodzinie. Ustalona została kwota 583 zł miesięcznie...

Od 1 września 2005r. będą obowiązywać nowe przepisy z zakresu alimentacji. Na poczet zasądzonych i należnych alimentów, których egzekucja okazała się bezskuteczna, będzie można wnosić o wypłacenie zaliczki przez wójta gminy albo burmistrza lub prezydenta miasta. Warunkiem uzyskania takiej zaliczki będzie określony dochód na osobę w rodzinie. Ustalona została kwota 583 zł miesięcznie dochodu netto na osobę w rodzinie, która będzie przysługiwać na dzieci wychowywane przez osobę samotną. Za osobę samotną uważa się pannę, kawalera, osobę z orzeczoną prawomocnie separacją, osobę rozwiedzioną, wdowę, wdowca. Warunkiem jest jednak niewychowywanie dziecka razem z rodzicem uchylającym się od płacenia zasądzonych alimentów. Ponadto o zaliczkę będą mogły starać się również uczące się, pełnoletnie dzieci, które są sierotami, lub którym zostały zasądzone alimenty od rodziców, zanim ukończyły 18. rok życia.
Zaliczka alimentacyjna przysługiwać będzie do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a w przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę, okres ten zostaje przedłużony do chwili ukończenia przez nie 24. roku życia. Zaliczka alimentacyjna wypłacana będzie w kwocie, która nie może przewyższyć 170 zł na jedno lub dwoje dzieci i 250 zł na jedno lub dwoje dzieci niepełnosprawnych. Natomiast na troje i więcej dzieci zaliczka alimentacyjna nie może być wyższa od kwoty 120 zł na dziecko, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych będzie to kwota 170 zł. W sytuacji, gdy dochód na osobę w rodzinę jest niższy i nie przekracza 291,50 zł, będzie można uzyskać na jedno lub dwoje dzieci w rodzinie kwotę 300 zł, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych 380 zł. Na troje lub więcej dzieci w takim przypadku będzie można uzyskać 250 zł, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych 300 zł. Zaliczka alimentacyjna nie będzie opodatkowana i nie będzie podlegać też przymusowej egzekucji. Natomiast w przypadku marnotrawienia wypłacanych pieniędzy zaliczka może być przekazywana w formie rzeczowej. Należy też pamiętać o tym, że zaliczka nie przysługuje, gdy dziecko przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub innej instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Zaliczka może być też wstrzymana, gdy alimenty zostaną zapłacone w pełnej wysokości albo gdy okaże się, że podane zostały fałszywe dane lub zatajone informacje pomocne do wyegzekwowania pieniędzy od ojca dziecka.
Uzyskanie zaliczki alimentacyjnej należy rozpocząć od zwrócenia się do komornika z wnioskiem o wyegzekwowanie należnych dziecku alimentów. Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna, wówczas należy zwrócić się do urzędu gminy o wniosek na przyznanie zaliczki alimentacyjnej. Zaliczka będzie przysługiwać od miesiąca, w którym złożono wniosek do końca tzw. okresu zasiłkowego, czyli 31 sierpnia następnego roku.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki