Logo Przewdonik Katolicki

Prawa turysty

Justyna Koper
Fot.

Zbliżają się wakacje, dlatego już teraz należy przypomnieć o podstawowych zasadach obowiązujących w turystyce. Wybierając się na wakacje, warto zapoznać się z podstawowymi prawami, które przysługują każdemu turyście. Określa je ustawa o usługach turystycznych, wprowadzająca szczególny system ochrony klientów biur podróży i firm turystycznych. Przede wszystkim działalność...

Zbliżają się wakacje, dlatego już teraz należy przypomnieć o podstawowych zasadach obowiązujących w turystyce.
Wybierając się na wakacje, warto zapoznać się z podstawowymi prawami, które przysługują każdemu turyście. Określa je ustawa o usługach turystycznych, wprowadzająca szczególny system ochrony klientów biur podróży i firm turystycznych.
Przede wszystkim działalność organizatora turystyki i pośrednika turystycznego wymaga zezwolenia wojewody. Centralny rejestr zezwoleń turystycznych prowadzony jest przez Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Każdy turysta i klient biura podróży w razie wątpliwości może pisemnie lub telefonicznie poprosić o sprawdzenie w rejestrze, czy dane biuro lub firma turystyczna posiada zezwolenie, czy ma wymaganą prawem zawartą umowę ubezpieczeniową lub gwarancję bankową.
Organizatorzy i pośrednicy turystyczni mają obowiązek posiadania gwarancji lub umowy ubezpieczenia, które w razie niewykonania umowy przez daną firmę będą gwarantowały środki finansowe na zapewnienie klientom powrotu do kraju oraz pozwolą na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów. Jest to niezwykle ważne w przypadku wyjazdów zagranicznych.
Jeżeli klient biura podróży wpłaca należność na imprezę turystyczną lub zaliczkę na jej poczet przekraczającą 10 proc. całej sumy, wówczas powinien domagać się pisemnego potwierdzenia posiadanych przez organizatora gwarancji.
Każda firma turystyczna, organizująca wyjazdy zagraniczne, ma obowiązek przekazać swoim klientom ogólne informacje na temat przepisów paszportowych i wizowych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie.
Biuro turystyczne powinno też podać klientom aktualne dane o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach.
Ważne jest także uzyskanie informacji na temat ubezpieczenia przez biuro turystyczne od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie.
Firma turystyczna nie może żądać od klienta żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy - poza opłatą manipulacyjną - jeżeli klient wskaże swojego zastępcę, który będzie uczestniczył za niego w wycieczce.
Ponadto organizator imprezy turystycznej powinien podać swoim klientom kontakt z przedstawicielem firmy, do którego klient może zwrócić się w razie trudności. W przypadku imprez dla dzieci, organizator powinien podać informacje na temat bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka.
Zawierając umowę o świadczenie usług turystycznych, należy więc dokładnie zapoznać się z jej postanowieniami, gdyż pochopne wyrażenie zgody na warunki w niej zawarte może narazić nas na niemiłe zaskoczenie.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki