Logo Przewdonik Katolicki

Jak zyskać odpust (7)

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Niebezpieczeństwo (godzina) śmierci Kapłan udzielający sakramentów św. wiernemu znajdującemu się w niebezpieczeństwie śmierci nie powinien pominąć także udzielenia mu błogosławieństwa apostolskiego, które niesie z sobą odpust zupełny na godzinę śmierci. Jeżeli nie ma kapłana, który by to uczynił, Święta Matka Kościół dyspensując od zachowania przepisanej formy, udziela...

Niebezpieczeństwo (godzina) śmierci
Kapłan udzielający sakramentów św. wiernemu znajdującemu się w niebezpieczeństwie śmierci nie powinien pominąć także udzielenia mu błogosławieństwa apostolskiego, które niesie z sobą odpust zupełny na godzinę śmierci. Jeżeli nie ma kapłana, który by to uczynił, Święta Matka Kościół dyspensując od zachowania przepisanej formy, udziela łaskawie wspomnianemu wiernemu tegoż odpustu, o ile miał on za życia zwyczaj stałego odmawiania jakichkolwiek modlitw. Ten zwyczaj odmawiania za życia jakichkolwiek modlitw zastępuje w danym wypadku trzy zwyczajne warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego, a więc spowiedź sakramentalną, Komunię Eucharystyczną oraz modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Do uzyskania tego odpustu zupełnego chwalebną jest rzeczą posłużyć się krucyfiksem lub krzyżem. Odpust zupełny w godzinie śmierci może uzyskać wierny niezależnie od tego, że już tego samego dnia uzyskał inny odpust zupełny.

Używanie przedmiotów pobożności
Odpust zupełny zostaje udzielony wiernemu, który w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła z należną czcią użyje przedmiotu pobożności, a więc: krucyfiksu, krzyża, różańca, szkaplerza lub medalika, poświęconego przez papieża albo przez jakiegoś biskupa, dodając jeszcze jakąkolwiek zatwierdzoną prawnie formułę wyznania wiary.
Odpust cząstkowy zostaje udzielony wiernemu, który użyje zgodnie z przeznaczeniem tego przedmiotu pobożności, jeśli został on uprzednio poświęcony przez kapłana lub diakona.

Modlitwa myślna
Odpust cząstkowy zostaje udzielony wiernemu, który dla osobistego zbudowania podejmie pobożnie modlitwę myślną.

Uczestnictwo w konferencjach ascetycznych
Odpust zupełny zostaje udzielony wiernemu, który w czasie misji świętych wysłuchał kilku kazań, a oprócz tego uczestniczył w uroczystym zakończeniu tych ćwiczeń duchownych.
Odpust cząstkowy natomiast zostaje udzielony wiernemu, który uważnie i pobożnie będzie uczestniczył w innego rodzaju przepowiadaniu słowa Bożego.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki