Logo Przewdonik Katolicki

Święto kapłanów

Danuta Chodera
Fot.

Jak co roku w Wielki Czwartek o godz. 10 kapłani z archidiecezji poznańskiej spotkają się w katedrze, by pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wspólnie sprawować Mszę św. z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich oraz poświęceniem krzyżma i oleju chorych. Tradycja dwóch Mszy św. w Wielki Czwartek - Mszy Wieczerzy Pańskiej oraz Mszy z poświęceniem olejów - sięga pierwszych...

Jak co roku w Wielki Czwartek o godz. 10 kapłani z archidiecezji poznańskiej spotkają się w katedrze, by pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wspólnie sprawować Mszę św. z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich oraz poświęceniem krzyżma i oleju chorych.


Tradycja dwóch Mszy św. w Wielki Czwartek - Mszy Wieczerzy Pańskiej oraz Mszy z poświęceniem olejów - sięga pierwszych wieków Kościoła, jednak z czasem połączono obie liturgie i przez całe wieki odprawiano jedną Mszę Wieczerzy Pańskiej, podczas której biskup święcił również oleje. Obecnie dwie Msze św. w Wielki Czwartek odprawiane są tylko w kościołach katedralnych. W innych świątyniach odprawia się w tym dniu tylko jedną Mszę - Wieczerzy Pańskiej, która upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.

Kapłaństwo powszechne i hierarchiczne


Na mocy chrztu wszyscy chrześcijanie uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. To powszechne kapłaństwo różni się jednak zasadniczo od kapłaństwa hierarchicznego, zwanego też kapłaństwem służebnym czy urzędowym, opartym na sakramencie święceń. Chrzest - duchowa pieczęć przynależności do Chrystusa - uzdalnia wszystkich chrześcijan "do służenia Bogu przez żywy udział w liturgii Kościoła i wypełniania ich kapłaństwa [...] przez świadectwo świętego życia i skutecznej miłości". Tak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego. Istotą kapłaństwa hierarchicznego opartego na sakramencie święceń jest natomiast zakorzenienie w sukcesji apostolskiej, czego znakiem staje się nałożenie rąk przez biskupa oraz namaszczenie Duchem Świętym. Na mocy sakramentu kapłan upodabnia się do Chrystusa - Najwyższego Arcykapłana i działa w imieniu i zastępstwie Chrystusa - Głowy i Pasterza Kościoła, składając Ofiarę (Eucharystia) i odpuszczając grzechy.

Jedność kapłaństwa Chrystusowego


W archidiecezji poznańskiej, obejmującej około 1,4 mln wiernych w 398 parafiach, pracuje około 800 kapłanów. Wielkoczwartkowa Msza Krzyżma jest uroczystą manifestacją jedności Kościoła oraz jedności kapłanów (prezbiterów) z biskupem. Cała liturgia nawiązuje do wywodzącej się od Aarona biblijnej tradycji kapłańskiej, której ukoronowaniem jest Arcykapłaństwo Mesjasza - Jezusa Chrystusa, namaszczonego w szczególny sposób przez Ducha Świętego. W czytanej tego dnia Ewangelii według św. Łukasza Chrystus potwierdza swoją zbawczą misję: "Dziś wypełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli". Po homilii następuje odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Biskup pyta kapłanów między innymi: "Czy chcecie jeszcze ściślej być złączeni z Chrystusem i do Niego się upodobnić, wyrzekając się siebie, w radości waszej konsekracji, przez zachowanie celibatu i posłuszeństwo okazywane waszemu Biskupowi? Czy chcecie być wiernymi szafarzami tajemnic Bożych przez sprawowanie Eucharystii i innych czynności liturgicznych, wypełniając wiernie posługę głosicieli słowa Bożego i naśladując Chrystusa, Głowę i Pasterza, nie szukając własnych korzyści, a jedynie starając się nade wszystko o zbawienie dusz?".
Ważnym elementem liturgii jest poświęcenie przez biskupa oleju chorych, używanego przez kapłanów przy udzielaniu sakramentu namaszczenia chorych, oraz krzyżma, czyli oleju zmieszanego z wonnym balsamem, używanego w sakramencie chrztu, bierzmowania i kapłaństwa.
Warto wybrać się w Wielki Czwartek do katedry, by zgłębić tajemnicę kapłaństwa i dziękować Bogu za ten niezastąpiony dar dla nas wszystkich.

Ponadto w katedrze:
Uroczystości Wielkiego Czwartku w archidiecezji poznańskiej rozpoczną się o godz. 19.
Nabożeństwo Męki Pańskiej w Wielki Piątek w archikatedrze poznańskiej rozpocznie się o godz. 17.
Uroczysta Msza św. rezurekcyjna w poznańskiej bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego rozpocznie się o godz. 22 w Wielką Sobotę.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki