Logo Przewdonik Katolicki

Jakie skutki dla małżonków powoduje niesporządzenie aktu małżeństwa przez urzędnika stanu cywilnego?

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Skutek jest jeden, pociągający za sobą istotne konsekwencje, a mianowicie, małżeństwo zawarte według formy kanonicznej nie wywołuje skutków w prawie polskim. Innymi słowy, małżeństwo, ważnie zawarte według prawa kanonicznego, nie jest rozpoznawane jako małżeństwo przez system prawny państwowy, a więc małżonkowie ci są traktowani jak osoby dla siebie obce. W takiej sytuacji osoby...

Skutek jest jeden, pociągający za sobą istotne konsekwencje, a mianowicie, małżeństwo zawarte według formy kanonicznej nie wywołuje skutków w prawie polskim. Innymi słowy, małżeństwo, ważnie zawarte według prawa kanonicznego, nie jest rozpoznawane jako małżeństwo przez system prawny państwowy, a więc małżonkowie ci są traktowani jak osoby dla siebie obce.
W takiej sytuacji osoby uznawane za obce względem siebie mogą wykorzystać przywileje, jakie daje im, jako samotnym, prawo polskie, ale jednocześnie muszą się liczyć z konsekwencjami, które mają charakter pejoratywny.
Zilustrowaniu jednej i drugiej sytuacji posłużą przykłady, które ułatwią zrozumienie problemu. Fakt, że osoby żyjące razem są przez prawo państwowe uznawane za obce, może przynieść im pewną korzyść, kiedy w takim związku rodzi się dziecko. Ma ono matkę i ojca, którzy razem mieszkają i dzielą koszty utrzymania wspólnie zamieszkiwanego domu, jak i wynikające z utrzymania siebie i dziecka. Kobieta znajdująca się w tym związku nie pracuje zarobkowo, w rejestrach państwowych ludzie ci figurują jako osoby sobie obce, więc kobieta ma prawo do zasiłku przynależnego matkom samotnie wychowującym dziecko. Korzysta więc z przywileju, jaki mają matki samotnie wychowujące swoje dzieci, a de facto żyje z mężczyzną, który pracuje na utrzymanie całej trójki. Ma dodatkowy dochód kosztem podatników, ponieważ jej małżeństwo nie jest odnotowane w aktach urzędu stanu cywilnego, a więc w myśl prawa państwowego nie ma skutków cywilnoprawnych.
Inny skutek niesporządzenia aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego może dotyczyć kwestii wynikających z prawa podatkowego. Uszczerbkiem będzie mianowicie konieczność zapłacenia wyższego podatku po rozliczeniu indywidualnym, niż ten, który małżonkowie zapłaciliby, gdyby rozliczali się wspólnie.
Następna przykra konsekwencja braku skutków prawnych małżeństwa zawartego w kościele może dotyczyć uprawnień spadkowych. W sytuacji, gdyby jeden ze współmałżonków nagle umarł, drugi, nie będąc uznanym za małżonka zmarłego przez prawo polskie, nie zostałby spadkobiercą ustawowym zmarłego, w związku z tym nie przysługiwałoby mu również prawo roszczenia do ewentualnego zachowku. Kolejna sytuacja niekorzystna dla małżonka pozostałego przy życiu jawi się na gruncie roszczeń z tytułu ubezpieczenia osobowego.
Już z tych kilku wymienionych przykładów, które oczywiście nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji, widać, że niesporządzenie aktu małżeństwa przez urzędnika stanu cywilnego powoduje daleko idące konsekwencje dla małżonków.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki