Logo Przewdonik Katolicki

Sakramentalność małżeństwa

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Nauka Kościoła na temat małżeństwa jako jednego z siedmiu sakramentów znalazła swój wyraz również w Kodeksie prawa kanonicznego, skąd dowiadujemy się m.in., że: małżeństwo między ochrzczonymi przez Chrystusa Pana zostało podniesione do godności sakramentu, w związku z tym między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem...

Nauka Kościoła na temat małżeństwa jako jednego z siedmiu sakramentów znalazła swój wyraz również w Kodeksie prawa kanonicznego, skąd dowiadujemy się m.in., że: małżeństwo między ochrzczonymi przez Chrystusa Pana zostało podniesione do godności sakramentu, w związku z tym między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem (por. KPK, kan. 1055). O sakramencie małżeństwa można więc mówić jedynie w przypadku, gdy oboje małżonkowie są ochrzczeni. Znaczy to, że nie posiadają charakteru sakramentalnego naturalne związki zawarte pomiędzy osobami nieochrzczonymi, chrześcijaninem ochrzczonym i osobą nieochrzczoną, a także cywilne związki chrześcijan zobowiązanych do zachowania formy kanonicznej zawarcia małżeństwa (ślubu kościelnego).
Warto może w tym miejscu podkreślić, że z punktu widzenia prawa kanonicznego błędne jest, coraz częściej używane, określenie "małżeństwa niesakramentalne" w odniesieniu do osób ochrzczonych, które zawarły małżeństwo w Kościele, następnie się rozwiodły zgodnie z możliwościami, jakie daje prawo cywilne, i związały się na nowo, ale teraz jedynie związkiem cywilnym w USC. Ich związek nie jest małżeństwem w rozumieniu prawa kościelnego, ponieważ nie jest sakramentem. O małżeństwach niesakramentalnych, czyli naturalnych możemy mówić tylko w odniesieniu do osób nieochrzczonych lub ochrzczonego z osobą nieochrzczoną. Wszyscy ochrzczeni albo zawierają małżeństwo, które jednocześnie jest sakramentem, albo decydują się na związek pozornie podobny do małżeństwa, który jednak nim nie jest.
Sakramentem małżeństwa nie jest nic innego, jak tylko rzeczywistość małżeństwa naturalnego w odniesieniu do dwóch ochrzczonych. Można więc powiedzieć, że w sakramencie małżeństwa mamy do czynienia z tą samą rzeczywistością, która ma dwa wymiary: naturalny i nadprzyrodzony. Ta rzeczywistość naturalna na mocy chrztu małżonków staje się sakramentem. Dzięki sakramentowi małżeństwa małżonkowie otrzymują pomoc do skutecznej i pełniejszej realizacji rzeczywistości naturalnej małżeństwa, a życie małżeńskie staje się środkiem ich uświęcenia i uwielbienia Boga. Poza tym na mocy sakramentu małżeństwo i rodzina stają się rzeczywistością Kościoła - Kościołem domowym, który jest istotną komórką życia, wzrostu i uświęcenia całej wspólnoty ludu Bożego.
Małżeństwo osób ochrzczonych, które jest sakramentem, jedno i nierozerwalne, zawarte zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, dzięki umowie konkordatowej - z zachowaniem wymogów prawa państwowego - posiada w naszym kraju skutki cywilne.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki