Logo Przewdonik Katolicki

Nowe świadczenia przedemerytalne

Justyna Koper
Fot.

Niebawem wejdzie w życie nowa ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, która wprowadzi zasadnicze zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach. Warto już dziś zapoznać się z planowanymi zmianami, choć mogą one jeszcze ulec zmianie. Przede wszystkim zmieni się wysokość świadczenia. Obecnie wynosi ono od 603 zł, do 1006 zł (brutto), a ma wynosić ok. 670 zł. Jednak początkowo...

Niebawem wejdzie w życie nowa ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, która wprowadzi zasadnicze zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach.


Warto już dziś zapoznać się z planowanymi zmianami, choć mogą one jeszcze ulec zmianie.
Przede wszystkim zmieni się wysokość świadczenia. Obecnie wynosi ono od 603 zł, do 1006 zł (brutto), a ma wynosić ok. 670 zł. Jednak początkowo przez pół roku będzie można otrzymać kwotę 503 zł zasiłku dla bezrobotnych. Przez ten czas trzeba będzie stawiać się w biurze pośrednictwa pracy oraz przyjmować oferty pracy. Dopiero wówczas, gdy przez te pół roku nie znajdzie się stałego zatrudnienia, będzie można uzyskać świadczenie przedemerytalne. Obecnie można dorobić do zasiłku, a kwota brutto zasiłku i zarobków nie może przekroczyć kwoty 1006 zł. Jeżeli zarabia się więcej, świadczenie ulega zawieszeniu. Według nowej ustawy będzie można dorobić tylko 530 zł. Jeżeli zarobi się więcej, wówczas świadczenie będzie zmniejszone, a przy zarobkach ponad 1540 zł świadczenie zostanie zawieszone.
Zmienią się również kryteria, według których będzie można uzyskać uprawnienia do otrzymania świadczenia. O świadczenia przedemerytalne będą mogły ubiegać się osoby, które stracą pracę z powodu likwidacji bądź upadłości firmy, a przepracowały u ostatniego pracodawcy co najmniej pół roku.
Kobiety muszą mieć co najmniej 56 lat (i najmniej 20-letni staż pracy), a mężczyźni 61 lat (i 25-letni staż pracy).
Ponadto świadczenia przedemerytalne uzyskają osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (poza rolnictwem) co najmniej przez 2 lata, które ogłoszą upadłość. Przy czym kryteria wiekowe i stażowe muszą być zachowane jak powyżej.
O świadczenie przedemerytalne będą mogły ubiegać się też osoby zwolnione z pracy (z przyczyn dotyczących zakładu pracy), którzy przepracowali w ostatnim zakładzie co najmniej pół roku i mają staż uprawniający do emerytury (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn), ale nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).
Renciści, którzy stracą prawo do renty, będą także mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, ale tylko wówczas, gdy pobierali rentę nieprzerwanie od co najmniej 5 lat i spełniają kryteria wiekowo-stażowe (dla kobiet 55 lat i 20 lat stażu, dla mężczyzn 60 lat i 25 lat stażu) oraz zarejestrują się jako bezrobotni w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od utraty prawa do renty.
Zasiłki przedemerytalne będą przyznawane jeszcze na starych zasadach tym wszystkim, którzy przed wejściem nowej ustawy złożą wnioski do urzędów pracy. Nowa ustawa prawdopodobnie wejdzie w życie od 1 sierpnia 2004 r.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki