Logo Przewdonik Katolicki

Nowy blask katedry

Michał Wawrzyniak
Fot.

Już wkrótce Katedra Poznańska zatętni nowym życiem. Od 23 kwietnia br. w każdy piątek będzie się tu odbywać całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z możliwością skorzystania z sakramentu pojednania. Miejscem adoracji będzie kaplica Najświętszego Sakramentu, w której trwa od czterech wieków kult Krzyża. Czuwanie modlitewne będzie poprzedzone Mszą konwentualną...

Już wkrótce Katedra Poznańska zatętni nowym życiem. Od 23 kwietnia br. w każdy piątek będzie się tu odbywać całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z możliwością skorzystania z sakramentu pojednania. Miejscem adoracji będzie kaplica Najświętszego Sakramentu, w której trwa od czterech wieków kult Krzyża. Czuwanie modlitewne będzie poprzedzone Mszą konwentualną o godzinie 8, a kończyć się będzie Mszą wotywną o godzinie 18. To dopiero początek zmian. Katedra na Ostrowie Tumskim ma stać się prawdziwym centrum życia religijnego w Archidiecezji Poznańskiej.
Katedra jest miejscem najważniejszych uroczystości liturgicznych i religijnych w diecezji. Powinna być centrum życia liturgicznego i duchowego. By tak było, musi tętnić życiem, aby swym blaskiem i wzorem promieniować na inne kościoły i wskazywać im drogi rozwoju. Celem pielgrzymek i adoracji w każdy piątek ma być wzmocnienie świadomości eklezjalnej, modlitwa za Kościół poznański i jego Pasterza, jak również ubogacenie życia religijnego. Tematem przewodnim modlitw w Katedrze Poznańskiej będzie pokój w szerokim tego słowa znaczeniu, zarówno w rodzinach, jak i na całym świecie, a także rozpoczynający się diecezjalny synod. Budynki sakralne, czyli kościoły, różnią się między sobą nie tylko z perspektywy sztuki i architektury, ale także godności. Najważniejszym kościołem w każdej diecezji jest katedra, która jest kościołem biskupa diecezjalnego. Już w 516 roku na Soborze w Tarragona nazwano po raz pierwszy kościół biskupi katedrą. Jest ona znakiem jedności między biskupem diecezjalnym i Ludem Bożym jemu powierzonym, między biskupem i papieżem, a w konsekwencji symbolem jedności między diecezją i Rzymem. Kościół katedralny - jak naucza w Konstytucji apostolskiej "Mirificus eventus" papież Paweł VI - jest matką i głową wszystkich kościołów diecezji. Żadna z dziedzin życia liturgicznego i duchowego nie powinna być w katedrze zaniedbana. Jak czytamy w Adhortacji apostolskiej "Pastores gregis" Papieża Jana Pawła II z 16 października 2003 roku, tu bowiem "realizuje się najbardziej doniosły moment życia Kościoła, wypełnia się także najwznioślejszy i święty akt munus sanctificandi, biskupa, który niesie ze sobą równocześnie, jak sama liturgia, której przewodniczy, uświęcenie osób oraz kult i chwałę Bożą". - Dotyczy to w sposób szczególny Katedry Poznańskiej, która jest najstarszym kościołem katedralnym w Polsce i równocześnie posiada tytuł bazyliki mniejszej. Tytuł ten podkreśla związek z kościołami papieskimi w Rzymie, czyli bazylikami większymi. Dlatego też w naszej katedrze szczególnie uroczyście należy obchodzić wszystkie uroczystości związane z Ojcem Świętym, na przykład rocznice wyboru lub rozpoczęcia pontyfikatu, także Święto Katedry św. Piotra czy Uroczystość Świętych Piotra i Pawła. Każda bazylika mniejsza powinna stanowić, podobnie jak katedra, centrum liturgiczne i pastoralne, a liturgia i przepowiadanie Słowa Bożego powinny być sprawowane w niej z wyjątkową troską. Mam nadzieję, że uda się nam to wcielić w życie - mówi ks. bp Grzegorz Balcerek. Niezależnie od duszpasterstwa parafii archikatedralnej prowadzonego przez ks. kan. Ireneusza Szwarca istnieje drugi nurt duszpasterstwa - ogólnopoznański i ogólnodiecezjalny. Zdaniem prepozyta Kapituły Katedralnej, winien on być bardziej intensywny na miarę potrzeb nowej ewangelizacji i zadośćuczynić wymogom, jakie Kościół stawia kościołom katedralnym. Nadto jest kościołem pierwszego biskupa na ziemiach polskich oraz cennym pomnikiem kultury. - 23 kwietnia po raz pierwszy, a potem we wszystkie następne piątki serdecznie zapraszam wszystkich diecezjan na indywidualne lub grupowe spotkanie z żywym Chrystusem. Szczególnie zapraszam wszystkie ruchy i stowarzyszenia działające przy parafiach na terenie całej diecezji poznańskiej - mówi ks. bp Grzegorz Balcerek.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki