Logo Przewdonik Katolicki

Ochrona pracy kobiet

Justyna Koper
Fot.

W Kodeksie pracy znajdują się przepisy, które w szczególny sposób dotyczą pracy kobiet. Pracodawcy nie mogą zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Ponadto ochrona dotyczy zwłaszcza okresu ciąży i macierzyństwa. Pracodawca nie może zwolnić kobiety w okresie ciąży, chyba że firma jest w upadłości lub likwidacji. Pracownica, która...

W Kodeksie pracy znajdują się przepisy, które w szczególny sposób dotyczą pracy kobiet. Pracodawcy nie mogą zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Ponadto ochrona dotyczy zwłaszcza okresu ciąży i macierzyństwa.


Pracodawca nie może zwolnić kobiety w okresie ciąży, chyba że firma jest w upadłości lub likwidacji. Pracownica, która urodziła dziecko, ma prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Ważne jest też to, że okres urlopu macierzyńskiego i wychowawczego wliczany jest do okresu zatrudnienia. Przypomnę, że urlop macierzyński przysługuje w wymiarze 16 tygodni przy pierwszym porodzie, 18 tygodni przy każdym następnym porodzie, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie 26 tygodni. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidzianą datą porodu. Na wniosek pracownicy pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad małym dzieckiem. We wniosku pracownica wskazuje termin rozpoczęcia i czas trwania urlopu wychowawczego oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu wychowawczego na dane dziecko. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy urlopu wychowawczego we wskazanym przez nią terminie, jeżeli wniosek został złożony na 14 dni przed tym terminem. Pracownica, która przepracowała co najmniej 6 miesięcy (wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia), może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat. Jednakże urlop ten przysługuje najdłużej do ukończenia przez dziecko 4 lat życia. Urlop wychowawczy może być dzielony, jednak najwyżej na 4 części. Trzyletni urlop wychowawczy przysługuje pracownicy na każde dziecko. Pracownicy zatrudnionej na okres próbny lub na podstawie umowy o prace na czas określony albo na czas wykonywania określonej pracy, pracodawca udziela urlopu wychowawczego na czas nie dłuższy niż do końca okresu, na jaki została zawarta umowa. Pracownicy, która złożyła wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego po wypowiedzeniu umowy o prace, pracodawca udziela tego urlopu na czas nie dłuższy niż do dnia rozwiązania tej umowy na skutek upływu okresu wypowiedzenia. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek zatrudnienia pracownicy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym i za takim samym wynagrodzeniem. W dniu zakończenia urlopu wychowawczego należy cały jego okres wliczyć do okresu zatrudnienia pracodawcy, który udzielił tego urlopu. Pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego przysługuje zasiłek wychowawczy.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki