Logo Przewdonik Katolicki

Gdzie należy sprawować sakrament pokuty?

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Nie ulega wątpliwości, że w sytuacjach normalnych miejscem sprawowania sakramentu pokuty powinien być kościół lub kaplica. Prawodawca zdefiniował te miejsca stwierdzając, że: Kościół oznacza budowlę świętą przeznaczoną dla kultu Bożego, do której wierni mają prawo wstępu w celu wykonywania w niej kultu, zwłaszcza publicznego (kan. 1214 KPK), a Przez kaplicę rozumie się miejsce...

Nie ulega wątpliwości, że w sytuacjach normalnych miejscem sprawowania sakramentu pokuty powinien być kościół lub kaplica. Prawodawca zdefiniował te miejsca stwierdzając, że: Kościół oznacza budowlę świętą przeznaczoną dla kultu Bożego, do której wierni mają prawo wstępu w celu wykonywania w niej kultu, zwłaszcza publicznego (kan. 1214 KPK), a Przez kaplicę rozumie się miejsce przeznaczone, za zezwoleniem ordynariusza, do sprawowania kultu Bożego, dla pożytku jakiejś wspólnoty lub grupy wiernych, którzy się w nim zbierają, do którego za zgodą kompetentnego przełożonego mogą przychodzić także inni wierni (kan. 1223 KPK).
Szczegółowiej mówiąc, powinien być to konfesjonał umieszczony w kościele lub kaplicy. Ważne jest, by miejsce ustawienia konfesjonału nie było przypadkowe, czy jakieś zbyt ukryte. Wprost przeciwnie, powinno być widoczne, by sam widok konfesjonału przypominał potencjalnemu penitentowi o możliwości wyspowiadania się.
Jeśli chodzi o wygląd konfesjonału, zaznaczono jedynie, że dla pewnej wygody, a więc jak sądzę, by zapewnić daleko idącą anonimowość, konfesjonały powinny być zaopatrzone w kratę dzielącą spowiadającego od spowiadającego się. Prawodawca zaznaczył, że poza konfesjonałem nie należy przyjmować spowiedzi, prócz jakiś uzasadnionych przyczyn (por. kan. 964 § 3 KPK). W tym miejscu należy dodać, ze pod pojęciem konfesjonału należy również rozumieć specjalne pomieszczenie, mały pokój, przeznaczony do przyjmowania spowiedzi. Jeśli chodzi o uzasadnione przyczyny, to można wskazać na sytuacje związane ze zdrowiem fizycznym penitenta lub spowiednika. Jeśli penitent nie jest w stanie uklęknąć przy konfesjonale, może być wyspowiadany w innym, sprzyjającym skupieniu miejscu. Również spowiednik, jeśli nie może usiąść w konfesjonale, bo mu stan zdrowia na to nie pozwala, może przyjmować penitentów w innym stosownym miejscu. Nie można mówić o uzasadnionej przyczynie, gdy np. ze względu na ładną pogodę czy brak komfortu ze względu na wysoką temperaturę w kościele, spowiednik wraz z penitentem spacerują wokół kościoła odbywając tam spowiedź św.
Nie ma więc wątpliwości, że miejscem najbardziej stosownym do sprawowania sakramentu pokuty jest konfesjonał znajdujący się w kościele lub kaplicy. W szczególnych sytuacjach można odstąpić od tej zasady, ale osobiście sugeruję rygorystyczne jej stosowanie, nie tylko ze względu na znaczenie samego sakramentu, ale również dla dobra duchowego penitentów i spowiedników.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki