Logo Przewdonik Katolicki

Ku tomizmowi biblijnemu

Ku tomizmowi biblijnemu

Międzynarodowa konferencja naukowa: „Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie” 20-22 kwietnia 2015 r.

Od czasów książek Berryl Smalley czy Henri de Lubac badania nad średniowieczną egzegezą przeżywają swój niezwykły renesans. W związku z tym, współcześnie mówi się o powstaniu tzw. „tomizmu biblijnego”, który rozwija badania nad egzegezą biblijną Akwinaty, wnikając w jego liczne komentarze do Pisma Świętego i lekturę dziedzictwa egzegetycznego Ojców Kościoła. Takie odczytanie św. Tomasza z Akwinu stara się poszerzyć jego obraz jako teologa i filozofa, znanego głównie przez swe dzieła systematyczne i komentarze do Arystotelesa. Jednocześnie wielu współczesnych biblistów zwraca uwagę, że egzegetyczny projekt św. Tomasza, łączący różne metody hermeneutyki biblijnej z rozumowaniem spekulatywnym, może wiele wnieść do współczesnej teologii i studiów biblijnych oraz przyczynić się do ożywienia dialogu ekumenicznego. 

Celem tej konferencji, organizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest zarówno ustalenie „status quaestionis” tomizmu biblijnego jak również pogłębienie nurtu badań związanego z komentarzami biblijnymi Akwinaty do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że będzie to jednocześnie doskonała okazja, aby zastanowić się nad ich znaczeniem dla współczesnej teologii i biblistyki.

Główni prelegenci: 
Enrique Alarcon (Uniwersytet Nawarry w Pampelunie), Timothy Bellamah O.P. (Dominican House of Studies, Washington D.C./Leonina Commission, Paryż) Georg Gasser (Universität Innsbruck), Margharita Rossi (PUST, Rzym), Henk Schoot (Thomas Instituut Utrecht), Enrique Martinez (Abat Oliba CEU, Barcelona), Robert Woźniak (Papieski Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków), Lluis Clavell (Papieska Akademia św. Tomasza, Rzym).

Szczegółowe informacje dot. programu konferencji znajdują się na stronie: 
http://biblicalthomism.wordpress.com/

Miejsce: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, pl. Frelichowskiego 1 oraz Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń

Komitet organizacyjny: ks. dr hab. Piotr Roszak i dr Jörgen Vijgen (główni organizatorzy), ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (kierownik grantu NCN), ks. dr hab. Wojciech Cichosz, ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki