Logo Przewdonik Katolicki

Jan Paweł II – nasz współczesny

| 16.05.20r
Fot. uniwersyteckie.pl

O tym, czy nauczanie Jana Pawła II nadal jest aktualne, o różnych aspektach działalności papieża Polaka w Kościele i świecie oraz o jego dorobku intelektualnym i duchowym dyskutowali w piątek 15 maja uczestnicy konferencji pt. „Jan Paweł II – nasz współczesny”.

Uczestnikom sympozjum zorganizowanego on-line można było przysłuchiwać się na profilu społecznościowym Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
 
„Pontyfikat Jana Pawła II trwał prawie 27 lat, wypełnił sporą część życia każdego z nas. Wielu z nas pamięta radosne uniesienia z 16 października 1978 r., kiedy dotarła do nas wiadomość z Rzymu o wyniku głosowania, potem byliśmy świadkami pielgrzymek papieża do ojczyzny” – mówił prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, inaugurując sympozjum.

Podkreślił, że zawsze będziemy pamiętać słowa papieża, które padły w Warszawie 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, spotkanie na poznańskich Łęgach Dębińskich 20 VI 1983 r. czy też Mszę św. pod Krokwią 6 czerwca 1997 r. w Zakopanem.

Abp Stanisław Gądecki zwrócił uwagę na rolę, jaką Polska odgrywała w życiu i podczas całego pontyfikatu papieża. „Jako Polacy mieliśmy ważne miejsce w jego sercu. Polska była szczególnym miejscem jego pracy i służby. Tutaj dojrzewało jego powołanie, tutaj przygotowywał się do posługi papieskiej, stąd wyszedł i tu chętnie wracał jako pielgrzym. Myślą i sercem był z Polakami” – mówił metropolita poznański.

Wspominając posługę Jana Pawła II, przewodniczący KEP zaznaczył, że papież całe swe życie „podążał do Boga i pielgrzymował do człowieka, był twórcą współczesności, który znajdował drogę do człowieka na najdalszych zakątkach ziemskiego globu”.

Zaznaczył, że Jan Paweł II był człowiekiem głębokiej wiary, który zawrócił bieg historii, przyczynił się do nieodwracalnej zmiany w myśleniu ludzi w Europie i na całym świecie. Zdobył serca młodych.

„W swoim nauczaniu ukazywał nam podstawową prawdę, że człowiek jako zwieńczenie dzieła Stwórcy jest obrazem Boga i podstawową drogą Kościoła, nosi w sobie wielką godność i zasługuje na szacunek” – stwierdził metropolita poznański.

Prof. dr hab. Stefan Jurga przywołał osobistą refleksję związaną z okolicznościami przyznania Janowi Pawłowi II w 2001 r. tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. „Na trwałe wpisał się w historię świata jako teolog, nauczyciel, filozof, poeta. Podkreślał swój polski rodowód, pisząc i mówiąc o naszej kulturze” – stwierdził rektor UAM w latach 1996 – 2002.

Fenomenologiczne podstawy myśli Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II omówił ks. dr Mirosław Tykfer.
 
„Jego zamiarem było odnalezienie w subiektywnym doświadczeniu człowieka jakiegoś odniesienia do obiektywnej prawdy. Chciał nie tylko ocalić obiektywną prawdę w człowieku, w jego moralnych powinnościach, ale wiarygodnie pokazać, w jaki sposób te powinności wypływają z ludzkiego doświadczenia, jak bardzo zakorzenione są w ludzkich emocjach” – stwierdził redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”.

Zaznaczył, że stany emocjonalne człowieka Wojtyła widział fenomenologicznie, „tzn. chciał dostrzegać w nich odniesienie do obiektywnej prawdy, nie chciał się zatrzymywać na opisie empirycznym stanów psychicznych, ale widzieć w każdym przeżyciu jakieś odniesienie do obiektywnej prawdy”.

Szef „Przewodnika Katolickiego” podkreślił, że „fenomenologia Wojtyły to uważne przyglądanie się ludzkim przeżyciom, aby w nich uchwycić jakąś prawidłowość”. „Od strony jego początków życia i pracy naukowej oraz podstawy myślenia fenomenologicznego Wojtyła nie walczy z kulturą, ale widzi w niej partnera dialogu, nawet jeżeli jest partnerem krytycznym” – zaznaczył ks. dr Tykfer.

W referacie pt. „Jan Paweł II – papież otwarty na świat i wierny Tradycji” prof. UAM dr hab. Konrad Białecki z Wydziału Historii UAM i IPN oddział w Poznaniu zwrócił uwagę na papieską otwartość na różne sfery życia współczesnego człowieka, m.in. na naukę, sztukę czy sport.

Zaznaczył, że pozostawił nam on przesłanie, że „będąc człowiekiem wiary, katolikiem, można zanurzyć się w ten świat, w którym żyjemy, ale trzeba czynić to godziwie”, gdyż „nasza praca współdziała w Bożym planie zbawienia, jest nam dana i zadana, ale kiedyś będziemy z tego rozliczeni”.

Przekonywał, że dążenie do dialogu ze światem nie może sprowadzać się do rezygnacji z przedstawienia pełni objawienia, choć nie zawsze współczesny świat chce o tym słuchać.

„Jan Paweł II powinien być nam współczesny w otwartości na świat przy zachowaniu świadomości własnego stanowiska i tradycji, w codziennym szacunku i życzliwości dla wszystkich ludzi, niezależnie od wyznania, przynależności narodowej, pełnionej funkcji społecznej. W poszukiwaniu rozwiązań zmierzających do łagodzenia konfliktów i budowania mostów” – stwierdził prelegent.

Ks. prof. UAM dr hab. Maciej Olczyk przedstawił Jana Pawła II jako strażnika demokracji szanującej ład etyczny. „Zależało mu, by demokrację budować na racjonalnym fundamencie właściwej koncepcji osoby ludzkiej oraz dobra wspólnego, nie forsował religijnych dogmatów, ale proponował odkrywanie wspólnych aspektów osobowej natury człowieka, będących źródłem jego moralności, praw i obowiązków” – stwierdził prelegent.

Podkreślił, że Wojtyłę od pierwszych lat pracy akademickiej zajmowało pytanie o człowieka, aby go poznać, zrozumieć w aspekcie działania i realizacji siebie samego przez działanie.

„Zasady prawa naturalnego zdaniem Jana Pawła II są możliwe do odczytania przez ludzki rozum, gdy analizuje on dynamizm ludzkiego rozwoju w wymiarze biologicznym, psychicznym i duchowym oraz społecznym i transcendentnym” – powiedział ks. prof. Olczyk.

Konferencję zakończyła dyskusja.
 
KAI

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki