Logo Przewdonik Katolicki

Apolityczny ośrodek rozwoju myśli w Berlinie

szb | 20.04.15r

Kościół katolicki w Niemczech ma wielkie plany co do stolicy swojego kraju. Jak ogłosił sekretarz Konferencji Episkopatu Niemiec, Pater Hans Langendörfer, Kościół chce się zaprezentować „poprzez kulturę i naukę, w dialogu społecznym, a także w społeczności międzynarodowej”.

Zapowiedział też założenie grupy roboczej, wyłonionej do przygotowania powstania instytucji naukowej. To gremium miałoby przygotować do jesieni 2016 roku linię programową nowego ośrodka badawczego.  Zadanie to powierzono jezuitom, oni to dzięki swoim kontaktom i doświadczeniu mogą stworzyć miejsce, które będzie służyć nie tylko diecezji berlińskiej, ale też wszystkim biskupstwom Niemiec. W Berlinie ma zatem powstać apolityczny ośrodek rozwoju myśli, zapraszający do debaty i dialogu, a według twórców bardzo potrzebne jest również przybliżanie katolickiej nauki społecznej i odpowiadanie na wezwania współczesnego świata. Bazą da nowej instytucji naukowej ma być podobne kolegium, jakie jezuici prowadzą dla swojego zgromadzenia we Frankfurcie nad Menem. Sekretarz konferencji Episkopatu Niemiec podkreślił, że tworzenie takich instytucji jest ważne także w przypadku często powtarzającego się w Niemczech wakatu na tronie biskupim. Taka sytuacja ma miejsce właśnie w Berlinie, gdzie po odejściu  kardynała Woelkego do dziś nie udało się obsadzić ordynariusza stolicy Niemiec. Według jezuitów diecezja może dobrze działać, ale nie będzie w stanie brać w pełni udziału w debacie publicznej, co zapewnić może katolicki ośrodek naukowy. Biskupi zapowiedzieli również zmiany w finansowaniu berlińskiej katedry św. Jadwigi. Langendörfer. W imieniu biskupów przedstawił pomysł, by na jej utrzymanie i działalność składały się wszystkie diecezje (choć sam przedstawiający ideę przyznał, że może to się w niemieckim Kościele spotkać z kontrowersjami, po wielu skandalach finansowych i znając dużą niezależność finansową poszczególnych kościołów lokalnych). Latem grupa biskupów ma przedstawić na Konferencji Episkopatu w Hildesheim pomysły na obecność Kościoła w stolicy Niemiec, a w skład tej grupy wchodzić będą największe nazwiska niemieckiego Kościoła: były ordynariusz Berlina i obecny arcybiskup Kolonii, kard. Woelki, kard. Karl Lehman z Moguncji, biskupi z Essen, Akwizgranu, Augsburga i Hildesheim. Do grona dołączy również administrator diecezji berlińskiej Tobias Przytarski, a całość nadzorować będzie przewodniczący konferencji, kard. Reinchard Marx. Zapowiada się więc duża duchowo-kulturalna ofensywa na stolicę Niemiec. Taki gest jest zapewne wyrazem docenienia potencjału stolicy Niemiec do głoszenia Ewangelii, bo dotychczas, choć diecezja berlińska obejmuje ogromne połacie północno-wschodnich Niemiec, nie była uznawana za prestiżową, np. w porównaniu z typowo katolickimi biskupstwami Bawarii czy Nadrenii.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki