Logo Przewdonik Katolicki

Bałagan czy wyzwanie

ks. Mirosław Tykfer
FOT. ZUZANNA SZCZERBIŃSKA/PK. Ks. Mirosław Tykfer redaktor naczelny.

Kolejny raz napisałem o Komunii dla rozwiedzionych żyjących w nowych związkach Otrzymałem wcześniej kilka listów od księży, którzy uważają, że tematu ruszać nie powinienem. I że to jest mącenie ludziom w głowie, bo nie ma jednoznacznych konkluzji.

Z drugiej strony pojawiły się głosy, że „Przewodnik Katolicki” po to nosi taki, a nie inny tytuł, żeby trudnych spraw nie pomijać, ale ludziom mądrze w ich zrozumieniu towarzyszyć. Ocenę, czy rzeczywiście jest mądrze, pozostawiam oczywiście Czytelnikom.
Pominąłem jednak zdanie osób kluczowych w dyskusji, zdanie świeckich. My księża ślubujemy celibat, więc rozważania o małżeństwie z natury rzeczy traktować powinniśmy z delikatnością. Co prawda bp Karol Wojtyła pisząc o miłości małżeńskiej, wyraźnie uzasadniał dlaczego ma do tego prawo, a nawet kapłański obowiązek. A wspomnę tylko, że był on faktycznie przekonany, że posiada solidną wiedzę nie tylko z teologii i filozofii, ale także z wielu intymnych rozmów z małżonkami. Jeśli więc zabierał głos, robił to zawsze w zasłuchaniu w konkretne historie ludzi.
Myślę więc, że my duchowni w temacie podjętym przez papieża Franciszka w Amoris laetitia też powinniśmy zachować umiar w sądach. Tym bardziej że trudno na razie odnaleźć jednoznaczną interpretację tego dokumentu. Oczywiście możemy narzekać, że to wina papieża. Że zrobił bałagan i wszyscy mamy kłopot. Czy jednak powinniśmy tak szybko rozsądzać, że ten „bałagan” jest rzeczywiście bałaganem? Czy nie jest zamierzonym przez papieża elementem nawrócenia duszpasterskiego, które ma polegać na zmianie myślenia z prostego zastosowania norm w kierunku rozeznawania konkretnych sytuacji? A poza tym, czy kard. Müller, który na ten temat często się wypowiada, rzeczywiście nam coś wyjaśnia, mówiąc raz tak, raz inaczej?
Osoby świeckie, które mnie o Amoris Laetitia pytają, nie chcą przemilczenia tematu. Nawet wtedy, gdy tocząca się dyskusja jest nadal otwarta. Chcą wiedzieć, jak rozumieć to, co i tak czytają na ten temat w internecie. A ja próbuję na tę potrzebę odpowiadać.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}