Logo Przewdonik Katolicki

Wśród znaczących wydarzeń

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w kościołach naszej diecezji kapłani odczytali list pasterski biskupa włocławskiego Wiesława Meringa na Wielki Post. Dokument jest obszerny; z konieczności publikujemy jego obszerne fragmenty.

Drodzy Bracia w kapłaństwie naszego Pana! Drodzy Siostry i Bracia, wierni Kościoła włocławskiego!
(…) 1050 lat temu, decyzją Mieszka I, Polska dołączyła do narodów, które w przyrzeczeniach chrztu widziały fundamenty rozwoju życia osobistego i społecznego. Chrzest dał nam udział w życiu kontynentu, Europy, ale też zobowiązał do wierności dokonanym wyborom.

Co ważne, a co najważniejsze
Trzeba świadomie podejmowanego wysiłku, by godnie nieść imię ucznia Chrystusa pośród przeciwieństw świata. Nasi rodacy umieli płacić nawet życiem za trwanie przy Chrystusie; przypomnijmy pierwszych Polskich Braci Męczenników, św. Stanisława, biskupa krakowskiego, św. Andrzeja Bobolę, św.  Maksymiliana Kolbego, błogosławionych: Męczenników z Pratulina, Karolinę Kózkównę, Michała Kozala BM i 108 męczenników II wojny światowej, Nazaretanki z Nowogródka, ks. Jerzego Popiełuszkę. Święci i błogosławieni uświadamiają nam, szczególnie w Wielkim Poście, jaką drogą powinien zmierzać chrześcijanin, świadomie pozostając wierny swojemu Panu. Kiedy odprawiamy Drogę krzyżową, pomyślmy: Chrystus nie schlebia swoim wyznawcom, nie kryje wymagań, a jednak i dziś nie braknie serc, które pomimo prześladowań, Boga i Jego praw nigdy się nie wyrzekną.
(…) Obyśmy jubileuszu chrztu nie ograniczyli do uroczystości zewnętrznych, które są potrzebne, ale przecież nie najważniejsze.

Przekazywać światu ogień Miłosierdzia
Ogromną łaską dla  Kościoła jest Rok Miłosierdzia. Potrzebujemy Bożego miłosierdzia, liczymy na nie, chcemy go doświadczać. Mamy w pamięci wspaniałą naukę papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka o tym, czym jest miłosierdzie: odpowiedzią Boga na ludzki grzech, pochyleniem wszechmocy Bożej nad naszą słabością, szansą naszego wyjścia z kręgu zła. Jeżeli jednak ma skutecznie dopomóc człowiekowi, domaga się uznania, nazwania po imieniu tego zła i ciemności, które kryją się w sercu. Jeżeli człowiek sądzi sam o sobie, że nie ma w nim zła (por. 1 J 1, 10), miłosierdzie Boga staje się zbędne. Żałującemu za grzechy Bóg miłosierdzia nie skąpi. Nie możemy jednak uważać tego wspaniałego Bożego przymiotu za rodzaj pobłażliwości czy bezsiły Boga. Tak więc drugie ważne zadanie podczas Wielkiego Postu to uznanie własnych grzechów, wyznanie zła i radosne przyjęcie Bożej pomocy w nieustannej przebudowie życia ku dobru i prawdzie.
Żywemu udziałowi w przeżyciu Roku Miłosierdzia z pewnością sprzyjają pielgrzymki do świątyń jubileuszowych, by przejść przez Bramę Miłosierdzia. W naszej diecezji tymi świątyniami są: bazylika katedralna we Włocławku, bazylika NMP w Licheniu oraz sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich. Diecezjalna Caritas przygotowuje wyprawy do Rzymu, Lourdes i Ziemi Świętej, w tym na pielgrzymkę narodową do Rzymu w dniach 20–23 października. Przewidziana jest audiencja u Ojca Świętego w Auli Pawła VI; nasza diecezja otrzymuje na to spotkanie 220 biletów wstępu.

Dni w Krakowie, dni w diecezji
Już trzeci rok na rozmaite sposoby przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży. Z radością odnotowuję entuzjazm i pomoc, z jaką to wielkie wydarzenie się spotyka: młodzież i starsi, świeccy i duchowni, organizacje społeczne i samorządy, tak jak umieją, włączają się w przygotowania. Jest moim obowiązkiem wyrażenie uznania i szacunku wszystkim, którzy skupieni wokół koordynatora diecezjalnego ks. prałata Artura Niemiry spieszą z pomocą, inicjatywami i ofiarami na ten zbożny cel. A przecież zostało niecałe pół roku i sporo zadań jeszcze ciągle przed nami.
Chciałbym zaprosić młodych z diecezji do wzięcia udziału w spotkaniu młodzieży świata z Ojcem Świętym Franciszkiem w Krakowie, a wcześniej do przeżycia dni w diecezji. Rodziców i dziadków proszę: pomóżcie dzieciom i wnukom, by nie przeoczyły tego wydarzenia. Wielkie święto wiary przeżywane we wspólnocie młodego Kościoła to najlepsza inwestycja w dorosłe życie. Ona pozwoli dokonać właściwych wyborów życiowych, oprzeć się na fundamencie prawdziwych wartości, a przede wszystkim pozwoli zaprzyjaźnić się z Chrystusem i doświadczyć Jego miłosiernej miłości.
Proszę także, abyście otworzyli domy dla pielgrzymów z zagranicy (…). Liczy się mowa serca, nie trzeba też brać urlopu, by ich przyjąć. W domach będą na noclegu, a w ciągu dnia zajęcia zorganizuje im parafia i diecezja. Wszyscy, zwłaszcza młodzi, czujmy się gospodarzami Światowych Dni
Młodzieży i wnieśmy wkład w to wielkie dzieło. Proszę wszystkich o przygotowanie się przez modlitwę i przez uczynki miłosierdzia, do praktykowania których zachęca nas Ojciec Święty Franciszek. Duszpasterzy proszę o gorliwe towarzyszenie młodym w przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016.

Wrażliwość na sprawy polskie
Do spotkania z Bogiem idziemy przez ziemię: im więcej odwagi, służenia prawdzie i troski o dobro, tym jaśniejsza przyszłość. Niechaj w modlitwie wspólnotowej i osobistej nie zabraknie wezwań w intencji rządzących lokalnymi wspólnotami i Ojczyzną. Zachęcał do tego już św. Paweł: „Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę” (1 Tm 2, 1-2). Natomiast Mszał rzymski, mówiąc o modlitwie wiernych, dodaje: „Wypada (...), by zanoszono prośby za Kościół święty, za tych,
którzy nami rządzą”. (…) Pamiętajmy słowa św. Jana Pawła II: „Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię «Polska», raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym; abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy” (homilia podczas Mszy św. na Błoniach, Kraków, 10 czerwca 1979 r.).

Każdą zmianę zaczynać od siebie
Niech ukoronowaniem Wielkiego Postu stanie się sakrament pokuty dobrze przygotowany rekolekcjami i nabożeństwami pasyjnymi. Zdecydujmy się poprawiać własne serca uczepieni miłosiernej dłoni Boga. Nie ma zła, z którego nie mógłby wyjść człowiek oparty i umocniony Bogiem! (…) Pełni nadziei płynącej z prawdy o Bożym miłosierdziu, świadomi zobowiązań płynących z chrztu, pragnący być wiernymi sługami Pana, także w pracy dla Ojczyzny; przygotowujący na naszej ziemi gościnę dla setek tysięcy młodych świata, wykorzystajmy szansę, jaką stawia przed nami Wielki Post.
Na ten wysiłek sercem błogosławię!
Wiesław Alojzy Mering
biskup włocławski
 
Śródtytuły pochodzą od redakcji. Pełny tekst listu pasterskiego jest zamieszczony na stronie internetowej www.diecezja.wloclawek.pl.
 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki