Logo Przewdonik Katolicki

Do Galilei, czyli do Krakowa

Aleksandra Polewska

Młodzi ze wspólnot neokatechumenalnych diecezji włocławskiej wzięli udział w ogólnopolskim spotkaniu powołaniowym, przygotowującym do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Na warszawski Torwar, w poniedziałek 2 maja przybyło blisko 6 tys. członków Drogi Neokatechumenalnej z całej Polski. Tegoroczne spotkanie powołaniowe, mające już  tradycję nie tylko w kraju, ale i na całym świecie, poprzedziły krótkie pielgrzymki młodych neokatechumenów do różnych znanych sanktuariów polskich. Pielgrzymki te miały cel formacyjny i ewangelizacyjny. Dla przykładu: młodzi z diecezji włocławskiej  pielgrzymowali najpierw do Świętego Krzyża na Łysą Górę, a następnego dnia do Kodnia, położonego tuż przy granicy z Białorusią. Stamtąd zjechali do Warszawy. Na Torwar przybyli także bracia, którzy w pielgrzymkach nie brali udziału. Spotkaniu przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki, a prowadzili je katechiści odpowiedzialni za Drogę Neokatechumenalną w Polsce: Stefano Gennarini i Silvana Venditti z Rzymu. W kluczowym momencie spotkania, swą gotowość do życia w kapłaństwie, życiu konsekrowanym i misyjnym wyraziło 55 młodych mężczyzn i 117 kobiet. Chęć wyjazdu na misje ad gentes natomiast zgłosiło 95 rodzin (najczęściej z kilkorgiem dzieci), w tym także rodziny z naszej diecezji. Wszyscy z wymienionych byli gotowi pojechać tam, dokąd Kościół ich pośle a więc np. do najbardziej zsekularyzowanych (inaczej: zeświecczonych) państw europejskich jak kraje skandynawskie, byłych republik ZSRR, do Rosji, Chin czy Indii. W tym miejscu należy też podkreślić, że od co najmniej dwóch dziesięcioleci polscy neokatechumeni wspierają czynnie ewangelizację na całym świecie. Na tegorocznym spotkaniu powołaniowym wyłoniono także grupy wspierające modlitewnie rodziny w misji ad gentes. Około dwustu młodych zobowiązało się w intencji określonych misji modlić się codziennie na różańcu przed Najświętszym Sakramentem. Tę pierwszą grupę (zapowiedziano, że będą powoływane do życia następne) podzielono na cztery podgrupy, które będą się modlić za misje w Düsseldorfie, Rydze, Tallinie i Kijowie. Będą się też raz w miesiącu spotykać i dwa razy w roku wyjeżdżać na kilka dni by ewangelizować w miastach, które obejmą swoją modlitwą. Każdemu z uczestników nowo utworzonych grup modlitewnych bp Jarecki wręczał różaniec i udzielał błogosławieństwa. „Kościół potrzebuje dziś przede wszystkim dojrzałych apostołów świeckich i wy taką misję próbujecie w świecie spełniać – mówił do zgromadzonych na Torwarze. – Siostry zakonne i księża sami nie ewangelizują świata, a dojrzali apostołowie świeccy mają możliwość docierać z Ewangelią do tych środowisk, do których ani kapłani, ani zakonnice z różnych powodów dotrzeć nie są w stanie”. Na zakończenie spotkania zaśpiewano pieśń, której refren brzmi:
Idźcie i ogłoście moim braciom,
niech idą do Galilei,
bo tam mnie zobaczą.
W trakcie śpiewu Stefano Gennarini przerwał śpiew i powiedział z mocą: „Idźcie do Galilei. Czyli gdzie? Co jest dziś naszą Galileą? Kraków!
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki