Logo Przewdonik Katolicki

Ekologiczny wymiar chrześcijaństwa

JOANNA KAMIŃSKA

Przyznano ustanowioną przez Fundację „Solidarna Wieś” Nagrodę im. bp. Romana Andrzejewskiego. Został nią uhonorowany o. dr Stanisław Jaromi OFMConv, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.

Nagroda jest przyznawana od 12 lat osobom wybitnie zasłużonym w pracy i działaniach na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi oraz małych miast. W uroczystej gali, zorganizowanej przez Fundację „Solidarna Wieś” i Katolicką Agencję Informacyjną, która odbyła się 25 lutego w sali obrad plenarnych Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele Episkopatu, Prezydenta, rządu RP, Sejmu i Senatu, przełożonych zakonnych, krewnych i przyjaciół laureata. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan wręczył laureatowi specjalną Nagrodę Senatu RP, a Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, odczytał list gratulacyjny od  Andrzeja Dudy.

Według laureata Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, zainicjowany ponad 30 lat temu przez jego współbraci (jednym z nich był bł. Zbigniew Strzałkowski, męczennik z Peru), dotąd jest nie dość doceniany jako dar w Kościele w Polsce. „Oni zaczęli, a my kontynuujemy. Przez tyle lat pokazuje się to, co najlepsze w społecznym nauczaniu Kościoła, co najlepsze też w tradycji franciszkańskiej w relacji do świata stworzenia” – powiedział po otrzymaniu nagrody o.  Stanisław Jaromi OFM Conv. Dodał, że „nagroda jest dobrym znakiem, skutkiem encykliki Laudato si’ (Pochwalony bądź) Ojca Świętego Franciszka poświęconej trosce o wspólny dom. Cieszę się, że dostrzeżono zaangażowanie Kościoła w Polsce w sprawy ekologii. (…). Papież Franciszek przypomina nam, jak ważna jest troska o Ziemię, nasz wspólny dom. Oby wszyscy ludzie to rozumieli i realizowali”.

Uzasadnienie przyznania nagrody czcigodnemu  ojcu Jaromiemu zawarte jest w komunikacie Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego:

„W czasie posiedzenia w Łowiczu, w rezydencji ks. bp. Alojzego Orszulika, honorowego przewodniczącego Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego – postanowiono jednogłośnie przyznać nagrodę za rok 2015 o. dr. Stanisławowi Jaromiemu OFM Conv, przewodniczącemu Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA), z prowincji krakowskiej Zakonu Franciszkanów.
Kapituła postanowiła docenić Jego długoletnie i konsekwentne zaangażowanie w edukację ekologiczną oraz w budowę wspólnoty mieszkańców wsi i miast z Polski i Europy angażujących się jako chrześcijanie w rozwiązywanie problemów, które stwarza kryzys ekologiczny.

Stowarzyszenie REFA, którym kieruje laureat, chce być głosem ekologów w strukturach Kościoła katolickiego oraz chrześcijańskim głosem wśród ekologów.
O. Stanisław Jaromi zasługuje na uznanie jako znawca i propagator nauczania Ojca Świętego Franciszka zawartego w encyklice ekologicznej Laudato si. Kapituła wysoko oceniła postawę i ideę, którą Laureat głosi, że ochrona naturalnych bogactw i różnorodność terenów wiejskich, rozwój gospodarstw rodzinnych oraz troska o bezpieczeństwo żywieniowe kraju jest kluczowym zadaniem dla Polski, bowiem «polska wieś jest wyjątkowa». Jest to zgodne z nauczaniem Patrona nagrody, długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników, ks. bp. Romana Andrzejewskiego”.

W komentarzu zamieszczonym na stronie internetowej www.ekai.pl, pod informacją o przyznaniu nagrody, czytamy: „Wspaniała wiadomość. Serdecznie gratuluję o. Stanisławowi Jaromiemu tego wyróżnienia. Ekolodzy spod znaku św. Franciszka radują się z tego powodu i proszą o dalszą aktywność edukacyjną dla dobra nas wszystkich i na chwałę Boga. Szczęść Boże”. Przyłączamy się do tych życzeń i dobrych słów.


O. Stanisław Jaromi OFM Conv: absolwent teologii i ochrony środowiska, doktor filozofii, od lat zaangażowany w chrześcijańską edukację ekologiczną, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA). Interesuje się sprawami dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją świata i różnymi nurtami ekofilozofii. Jest redaktorem portalu www.swietostworzenia.pl. Sześć lat w Krakowie została wydana książka Eko-book o Eko-Bogu będąca zapisem obszernego wywiadu, którego o. Jaromi, udzielił Michałowi Olszewskiemu. Recenzenci ocenili tę rozmowę jako rzeczowy, dynamiczny  pełen nowych treści i informacji dialog o ekologii rozumianej jako właściwe gospodarowanie dobrami ziemskimi.

Źródło: www.klubymysli.ekologicznej.pl; www.tolle.pl

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki