Logo Przewdonik Katolicki

O żniwo wiary

Robert Adamczyk

Biskupi i księża z krajów Azji Centralnej przebywali w Licheniu na trwających od 15 do 21 lutego rekolekcjach wielkopostnych, których tematem przewodnim było miłosierdzie.

Spotkanie rekolektantów z biskupem diecezjalnym włocławskim Wiesławem Meringiem i biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej Stanisławem Gębickim odbyło się 18 lutego. Obydwaj księża biskupi uczestniczyli w koncelebrze Mszy św. sprawowanej w kaplicy domu zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów. Eucharystii odprawianej w języku Kościoła, czyli łacińskim, przewodniczył kardynał diakon Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Mszy św. towarzyszył śpiew chorału gregoriańskiego.
W słowie skierowanym do obecnych na Eucharystii duchownych kard. Sarah odniósł się do czytania z Księgi Estery. Owa niewiasta, zacna i szlachetna, jest obrazem Kościoła. Pragnąc uratować siebie i naród wybrany, całą nadzieję złożyła w modlitwie. Zdaniem ks. kard. Roberta Saraha modlitwa jest otwieraniem się na Boga, który prowokuje do miłości, oczyszcza ją i umacnia. „Tylko modlący się szczerze Kościół jest w stanie żyć w pełni słowem Bożym, głosząc je i praktykując” – powiedział kard. Sarah. Jako bardzo trudne do spełnienia zadanie Kościoła wymienił troskę o godność osoby ludzkiej, o małżeństwo i rodzinę. Nie chodzi tu tylko o pomoc materialną, charytatywną, ale na wskazywaniu Boga i prowadzeniu do Niego. Wierni potrzebują też przesłania nadziei, które może dać tylko Chrystus za pośrednictwem głęboko wierzących świadków. Wraz z podaniem chleba niech będzie podana wiara, nadzieja i miłość – tłumaczył czcigodny kaznodzieja.
Po Eucharystii uczestnicy rekolekcji oraz biskupi włocławscy zgromadzili się na konferencji, w trakcie której nastąpiła wymiana doświadczeń duszpasterskich. W tym miejscu warto przypomnieć słowa papieża Franciszka skierowane do biskupów Azji podczas spotkania w sanktuarium Haemi w pobliżu Seosan, 100 km na południowy wschód od Seulu (Korea Południowa): „Na tym wielkim kontynencie, będącym ojczyzną wielu różnorodnych kultur, Kościół wezwany jest do uniwersalizmu i kreatywności w swoim świadectwie Ewangelii poprzez dialog i otwartość na wszystkich. (…) A jeśli nasza komunikacja nie ma być monologiem, to musi być otwartość serca i umysłu, by akceptować poszczególne osoby i kultury”.
W wielkopostnych rekolekcjach w sanktuarium licheńskim uczestniczyli hierarchowie z Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu oraz abp Jan Paweł Lenga MIC, marianin, emerytowany biskup diecezji Karaganda w Kazachstanie, obecnie rezydent domu zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Starym.


 
                                                                      
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki