Logo Przewdonik Katolicki

Wezwani do adwentowej radości

Bp Mieczysław Cisło
Fot.

Trzecia niedziela Adwentu jest niedzielą szczególnej duchowej radości, gdyż Pan blisko jest. Na horyzoncie dziejów zbawienia pojawia się znak nadziei w osobie Maryi i Jana Chrzciciela, w których konkretyzuje się obietnica Mesjasza.

Trzecia niedziela Adwentu jest niedzielą szczególnej duchowej radości, gdyż „Pan blisko jest”. Na horyzoncie dziejów zbawienia pojawia się znak nadziei w osobie Maryi i Jana Chrzciciela, w których konkretyzuje się obietnica Mesjasza.

 

Oto Bóg wychodzi ze swego ukrycia, by stać się Emmanuelem, Bogiem w ludzkiej postaci, by przywrócić więź utraconą przez grzech człowieka. To przychodzenie Boga dokonało się we Wcieleniu. Ponownie dokona się w przyjściu Chrystusa u kresu dziejów. Między tymi zbawczymi wydarzeniami są też pojedyncze spotkania Boga z ludźmi w Chrystusowym Słowie, sakramentach, w spotkaniu z drugim, w doświadczeniach życiowych. Naszą radość umacnia prorok Sofoniasz, który piętnując wypaczenia religijne i moralne rodaków i zapowiadając Dzień Pański, jako niszczycielską inwazję nieprzyjaciół, pociesza lud obietnicą moralnego odrodzenia i pomyślnej przyszłości. W Sofoniaszowym hymnie radości pojawiają się dwie kategorie zbawczego działania Boga: przebaczenie i wybawianie od zła oraz przywrócenie komunii z Bogiem. Radość – owoc interwencji Bożej – nie jest ułudą, a realnym doświadczeniem Bożego błogosławieństwa. Stąd wezwanie proroka: „Wyśpiewuj Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk Izraelu! (…) Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela…” (So 3,14n). Św. Paweł kieruje zachętę do Filipian, by w głębi swoich serc żyli radością, płynącą z bliskości Pana. Chrześcijanin nie może żyć w lęku, lecz we wzrastającej ufności, zawierzeniu, odnawianym w dziękczynnej modlitwie, rodzącej pokój, „który przewyższa wszelki umysł”. Tym pokojem ma emanować, przenikając relacje międzyludzkie: „Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko”. I oto szlak adwentowego przygotowania serc na przychodzenie Pana wytycza nam dziś Jan Chrzciciel. Wzywa do nawrócenia, które nie tylko odradza naszą więź z Bogiem poprzez przebaczenie grzechów, lecz porządkuje relacje z bliźnimi, pogłębiając naszą miłość i solidarność: „(…) pytały Go tłumy: Cóż mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma: a kto ma żywność, niech tak samo czyni” (Łk 3, 11). Każdy jest wezwany do czuwania, przemiany, pokuty i czynu serca, by Mesjasz, gdy przyjdzie, znalazł nas przygotowanych na Dzień Sądu. Zapowiadając Rok Wiary, Benedykt XVI akcentuje radość, jaką rodzi nasza więź z Bogiem. Chrześcijanin ma promieniować entuzjazmem przeżywanej wiary i odwagą jej głoszenia. Kiedy dziś mówimy o terenach nowej ewangelizacji, to winniśmy przede wszystkim pytać o naszą osobistą wiarę. Czy jest ona czytelnym świadectwem życia? Nasze nawrócenie dokonuje się w pokornym uznaniu własnej grzeszności oraz przemianą serca w mocy łaski sakramentalnej. Świadomość tę kształtuje Słowo Boże, przeżywane we wspólnocie wiary Kościoła. Owocem naszego nawrócenia jest prawe sumienie, ale i szacunek dla drugiego człowieka, uwikłanego w zło. Odrzucając grzech, nie możemy nigdy odrzucić człowieka. W tym kontekście istnieje paląca potrzeba większej pokory, już na poziomie naszego języka w dyskursie publicznym. Owszem, święty Jan używa mocnych słów sprzeciwu, ale mówi to do zbrodniczego tyrana, sam będąc wolnym od zła i gotowym do najwyższej ofiary. Tylko taki – pokorny, ubogi, święty – prorok może być gwałtownikiem Królestwa Bożego. Adwentowa radość, do której wzywa nas Słowo Boże, płynie z poznania Tego, Który jest Prawdą, Drogą i Życiem, Który obdarza nas łaską wiary, wolnością i przemieniającą miłością. Oczekiwany Mesjasz, Chrystus wytycza ostateczną perspektywę naszego życia i niesie dobrą nowinę o szczęściu wiecznym. Przygotujmy się na nadchodzące święta światłem Słowa Bożego, mocą sakramentalnej łaski i czynną miłością bliźniego.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki