Logo Przewdonik Katolicki

Z ufnością i przekonaniem

Małgorzata Seklecka
Fot.

W Roku Wiary obiektem zainteresowania ważnym dla formacji duchowej i doktrynalnej każdego katolika powinno być studiowanie dokumentów II Soboru Watykańskiego i Katechizmu Kościoła Katolickiego powiedział w Licheniu ks. kanonik Zbigniew Cabański.

W Roku Wiary obiektem zainteresowania ważnym dla formacji duchowej i doktrynalnej każdego katolika powinno być studiowanie dokumentów II Soboru Watykańskiego i Katechizmu Kościoła Katolickiego – powiedział w Licheniu ks. kanonik Zbigniew Cabański.

 

Powyższe słowa zostały skierowane do uczestników spotkania Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej diecezji włocławskiej, które odbyło się 29 września w domu pielgrzyma „Arka”, w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Obradom przewodniczyła prezes Mariola Rakiewicz.

 

Ożywiać świat wiarą

Ks. Cabański, jako diecezjalny asystent kościelny Akcji Katolickiej, wprowadził zebranych w tematykę Roku Wiary, opierając się na liście apostolskim Porta fidei Ojca Świętego Benedykta XVI. Objaśniając duchowe przesłanie Roku Wiary, zachęcał słuchaczy do dawania wzorowego przykładu innym i budowania coraz silniejszych więzi z Bogiem: przez modlitwę, przystępowanie do sakramentów, systematyczną lekturę Pisma Świętego. Mówił o konieczności troski o życie chrześcijańskie każdego człowieka, o potrzebie pogłębiania więzi międzyludzkich: w rodzinie, małżeństwie oraz w każdej innej wspólnocie. Również poprzez czyny miłosierdzia, działalność dobroczynną. Nie ma bowiem wiary bez miłości Boga i bliźniego. Od początku istnienia Akcji Katolickiej ideą pracy apostolskiej stowarzyszenia jest wprowadzanie w życie indywidualne i zbiorowe wartości ewangelicznych oraz zasad nauki społecznej Kościoła katolickiego.

 

Sól ziemi

W dalszej części spotkania Mariola Rakiewicz złożyła sprawozdanie z działalności DIAK i odniosła się do zadań, które będą realizowane w Roku Wiary. Inspiracją dla nich jest hasło „Być solą ziemi”. Podczas dyskusji pojawiły się kwestie: konieczności nawiązywania przez oddziały Akcji Katolickiej kontaktów z parafiami, w których dotąd stowarzyszenie nie powstało (zachęty); możliwości tworzenia przez parafie i członków AK świetlic dla dzieci; regularnej modlitwy w intencji kapłanów oraz w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Wyrażono poparcie dla dążeń uczestników marszu „Obudź się, Polsko”, który w tym dniu odbywał się w Warszawie. Przed godz. 12.00 wszyscy udali się do bazyliki na Eucharystię. W modlitwie prosili Boga, aby umacniał ich, pozwolił odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których zostali powołani.

 

W służbie Kościołowi

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego Akcja Katolicka w Polsce jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski (kan. 312, §1, pkt 2). W rozumieniu Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (z dnia 17 maja 1989 r.), Akcja Katolicka jest organizacją kościelną (art. 34, ust. 1).

Akcja Katolicka ma osobowość prawną: kościelną i cywilną, jej patronem jest św. Wojciech. Święto stowarzyszenia przypada w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, czyli w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Prezesem Zarządu Głównego Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej z siedzibą w Warszawie jest Halina Szydełko. Funkcję pełni już trzecią kadencję. Od czerwca 2003 r. krajowym asystentem kościelnym AK jest bp pomocniczy zamojsko-lubaczowski Mariusz Leszczyński. Wcześniej, od 1996 r., funkcję tę pełnił bp Piotr Jarecki. Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce tworzą prezesi instytutów diecezjalnych AK i delegaci (jeden z każdej diecezji).

 

Siedziba Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej diecezji włocławskiej mieści się we Włocławku przy ul. Gdańskiej 2/4. Adres do korespondencji: Parafia rzymskokatolicka św. Wojciecha BM, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, ul. Portowa 2, 62–510 Konin.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki