Logo Przewdonik Katolicki

Obrać kurs na nowe życie

ks. Marcin Sadownik
Fot.

W Ciechocinku, przy ul. Stawowej 6, mieści się Centrum Duchowości Świętorodzinnej. Ma tutaj również siedzibę Szkoła Nowej Ewangelizacji Oikos 2.04, której misją jest prowadzenie rekolekcji, kursów ewangelizacyjnych. W ostatnim czasie osoby z SNE poprowadziły w parafii św. Wita w Tuliszkowie kurs Nowe Życie.

W Ciechocinku, przy ul. Stawowej 6, mieści się Centrum Duchowości Świętorodzinnej. Ma tutaj również siedzibę Szkoła Nowej Ewangelizacji „Oikos 2.04”, której misją jest  prowadzenie rekolekcji, kursów ewangelizacyjnych. W ostatnim czasie osoby z SNE poprowadziły w parafii św. Wita w Tuliszkowie kurs „Nowe Życie”.

 
W poprzednich latach młodzi katolicy uczestniczyli w zorganizowanych w parafii Tuliszków kursach „Filip” i „Emaus”. Trwający od piątku 23 do niedzieli 25 września kurs „Nowe Życie” był dla wielu osób pomocą w przeżyciu osobistego spotkania z Jezusem, ze zbawiającym Bogiem, który nigdy nie przestaje kochać człowieka, mimo naszych błędów, słabości, grzechów. W rekolekcjach uczestniczyło ok. 50 osób. Wraz z miejscowymi wiernymi – goście z Konina, Kazimierza Biskupiego, Ślesina, Lubstówka, Kowala i Kutna.
W sobotę, otwierając serca na działania Ducha Świętego, rozpoczęliśmy „Nowe Życie” adoracją Najświętszego Sakramentu. Bogaty program dnia zakończył się wieczorem modlitwą wstawienniczą do Ducha Świętego, po której odbyła się katecheza na temat życia we wspólnocie. Myślę, że Karolina, Aleksandra, Ola i Bartłomiej, Ewa i Grzegorz ze Szkoły Nowej Ewangelizacji umocnili wiarę rekolektantów wygłoszonymi świadectwami o działaniu  Boga w ich życiu. Niedziela upłynęła w atmosferze chrześcijańskiego, pełnego entuzjazmu świętowania. Gdy nadeszła pora podsumowania kursu, każdy z obecnych mógł opowiedzieć pozostałym, w jaki sposób w tych dniach Bóg dotknął jego serca, rozświetlił duszę. Dodam, że umocnieniu przyjaźni z Bogiem, odnowieniu więzi z Jezusem Chrystusem i Kościołem, nowemu narodzeniu się w Duchu Świętym pomagały –  oprócz liturgii i katechez – wspólny radosny śpiew, tzw. animacje połączone z tańcami integracyjnymi, oraz spotkania uczestników podczas przerw.
Dziś tylko Bóg wie, jaki wpływ na uczestników wywarły doświadczenia rekolekcji. Czy owi młodzi żeglarze przyjmą kurs na nowe życie? Wierzę, że skoro przyjęli do serc pełne mocy i miłości Słowo Boże, to pozwolą mu się zakorzenić. Będą w nim wzrastać, wydadzą dobre owoce. Modlę się o to żarliwie.
 
 

 
Kurs Nowe Życie: prezent od Boga, który zdziałał cuda w moim sercu. Ważna dla mnie była  wspólnota, świadomość nieosamotnienia w wierze, radość, że potrafimy modlić się razem i słuchać Jezusa w ciszy. (…) Przemawiające świadectwo Karoliny. Darem dla niej była szansa ewangelizacji pewnej chorej kobiety. W zamian dostała to samo. Chora życiem i cierpieniem pokazała, że jest blisko Chrystusa. Zachęciły mnie do refleksji jej słowa: „Ja nie umieram, ja wchodzę w Miłość”. Pomyślałam: „Są wśród nas ludzie, którzy w obliczu cierpień, a nawet śmierci, nie odchodzą od Chrystusa (…)i. W najcięższych chwilach, kiedy współcierpią z Chrystusem i ofiarują swój ból, potrafią krzyczeć Ewangelią. Potęga wiary i miłości robi swoje!”.
Najgłębiej przeżyłam złożenie wyznania Jezusowi, wobec wszystkich obecnych, że jest On moim Panem i Królem. Zasiada na tronie mojego życia. Uświadomiłam sobie, że sama nic nie zdziałam, że Chrystusa potrzebuję w każdej chwili życia. Nie zapomnę modlitwy  wstawienniczej do Ducha Świętego, który naprawdę działał i działa. Skupienie, modlitwa, cisza. Cisza przepełniona Duchem. I jeszcze to: doświadczenie miłości i radości. Śpiew i tańce uwielbienia. Oraz chwile, w których uświadamiasz sobie błędy, niedostatki; chcesz je naprawić i iść drogą za Zbawicielem.
Asia
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki