Logo Przewdonik Katolicki

Umowa sprzedaży i zwrot towaru

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy proszą o przypomnienie zasad zawierania umów kupna-sprzedaży i możliwość zwrotu zakupionego towaru.

 

Zawarcie umowy sprzedaży regulują przepisy kodeksu cywilnego w art. 535-602.

Według tych przepisów do umowy sprzedaży dochodzi wówczas, gdy sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu tę rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić za nią umówioną cenę. W praktyce umowę kupna-sprzedaży zastępuje uproszczona procedura ofertowa ( art. 66-72 kc). Przyjęcie oferty przez klienta oznacza już wolę zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Natomiast złożenie zamówienia przez klienta potwierdza przyjęcie oferty i jednocześnie stanowi zawarcie umowy. Taką procedurę stosują głównie podmioty gospodarcze. Dla ważności zawarcia umowy kupna-sprzedaży ważne jest zachowanie wszelkich formalności, które określa kodeks cywilny

(wydanie towaru wraz z dokumentem świadczącym o jego sprzedaży w zamian za zapłatę ceny). Ważne jest zachowanie rachunku za towar przy ewentualnym składaniu reklamacji. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę, wówczas zapłata ceny przez kupującego następuje dopiero po dostarczeniu towaru do niego. Jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze zawarcie umowy związane jest z przedłożeniem oferty kupującemu. Oferta powinna być złożona na piśmie, a jej treść musi być precyzyjna. Musi zawierać dokładne oznaczenie towaru, cenę, datę realizacji, ewentualnie informację o dostarczeniu towaru (transport i kto ponosi koszty), pieczątka i podpis sprzedającego. Natomiast zamówienie musi zawierać dokładny opis towaru zamawianego, potwierdzenie ceny i daty oraz pieczątka i podpis osoby zamawiającej. Dokumenty te są bardzo istotne z punktu widzenia ewentualnego postępowania dowodowego, dlatego muszą spełniać wymogi prawne. Gdy zamawiający nie chce przyjąć towaru, podstawą do domagania się zapłaty za dostarczony klientowi towar jest zamówienie.

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość zwrotu towaru jedynie wówczas, gdy posiada on wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. Mają wówczas zastosowanie przepisy o gwarancji i rękojmi (art.556-581 kc). Ponadto, gdy kupującym jest osoba fizyczna, wówczas mogą znaleźć zastosowanie przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

 

                                                                                               

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki