Logo Przewdonik Katolicki

Praca na pół etatu

Justyna Koper
Fot.

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy budzi wątpliwości i pytania czytelników.

 

Dlatego wyjaśniam podstawowe zasady zatrudniania pracowników na część etatu.

Kodeks pracy przewiduje, że w każdej umowie o pracę, niezależnie od ilości etatu, powinny znaleźć się następujące elementy: strony umowy, rodzaj wykonywanej pracy, data zawarcia umowy, warunki pracy i płacy, a w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia.

W umowie o pracę na pół etatu najczęściej określa się wymiar czasu pracy ułamkowo np.1/2 etatu. Jednak ważne jest, aby w rozkładzie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu czytelnie określić w jakich dniach i po ile godzin pracownik ma wykonywać pracę.    

W kwestii pracy w godzinach nadliczbowych, pracownicy zatrudnieni na część etatu nie mogą być nierówno traktowani. Dlatego pracodawca w umowie o pracę powinien ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Urlop wypoczynkowy dla takich pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Pracodawca ma obowiązek ustalić warunki płacowe takiego pracownika w sposób nie mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Istotna jest, więc tutaj zasada proporcjonalności wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego.

 

 

                                                                                    

 

  

 

 

 

                                                                                

                                                                                          


 

 

 

                                                                                

                                                                                          

 

 

 

                                                                               

                                                                            

 

 

 

                                            

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

                                            

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki