Logo Przewdonik Katolicki

Niezbędne dokumenty dla podróżujących

Justyna Koper
Fot.

Zbliżają się wakacje, dlatego czytelnicy pytają o kwestie związane z wydawaniem paszportów i możliwością podróżowania z dowodem osobistym.

 

Paszport jest dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera. Każdy obywatel ma prawo do otrzymania paszportu. Do paszportu rodziców mogą być wpisane dzieci do lat 16, odbywające podróż pod opieką posiadacza tego paszportu. Małoletnie dzieci mogą mieć własny paszport, jednak na jego wydanie wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Paszporty wydaje oraz dokonuje w nich zmian w kraju wojewoda, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport. Za granicą natomiast takie uprawnienia ma konsul.

Paszporty wydawane są na 10 lat po przedstawieniu odpowiednich dokumentów oraz po dokonaniu opłaty. Należy zatem starannie wypełnić kwestionariusz, dołączyć dwa aktualne zdjęcia o odpowiednich wymiarach, dołączyć opłatę skarbową oraz kopię dowodu osobistego lub odpis skrócony aktu urodzenia.

O zaginięciu paszportu należy niezwłocznie powiadomić policję, a za granicą konsulat. Paszporty tymczasowe, które wydaje konsul w celu umożliwienia powrotu do kraju obywatelom polskim, są wielokrotne, ale ważne tylko rok. Urzędy skarbowe i ZUS mogą wystąpić o pozbawienie paszportu lub o

niewydanie go w razie niepłacenia podatków, składek ubezpieczeniowych albo alimentów. Natomiast na wniosek sądu lub prokuratury może nastąpić odmowa wydania paszportu lub jego unieważnienie.

Jako obywatele Unii Europejskiej możemy posługiwać się także dowodem osobistym, który jest dokumentem uprawniającym nas do przekroczenia granicy. Jednak dotyczy to tylko i wyłącznie krajów należących do Unii. W pozostałych krajach niezbędny jest paszport 

                                                                   

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki