Logo Przewdonik Katolicki

Zawarcie ugody

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy proszą o przypomnienie podstawowych zasad ugodowego rozstrzygania sporów.


W jaki sposób można zawrzeć ugodę?
Ugoda jest umową, na podstawie której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. Zasady zawierania ugody, jej forma i możliwość kształtowania stosunków prawnych istniejących między stronami zostały określone w kodeksie cywilnym.
Kiedy można zawrzeć ugodę przed sądem?
Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość podpisania ugody sądowej, zanim dojdzie do procesu sądowego oraz ugodę sądową w trakcie postępowania przed sądem.
Na każdym etapie procesu można więc porozumieć się i zakończyć spór ugodowo, zależy to wyłącznie od woli stron. Istnieje też specjalne postępowanie pojednawcze, którego celem jest doprowadzenie stron do zawarcia ugody. Podpisując ugodę, strony zyskują podwójnie. Kończy się spór, koszty procesu dzielą się po połowie, a pełnomocnicy stron najczęściej zrzekają się wynagrodzenia.
Czy istnieją inne sposoby ugodowego rozwiązywania sporów?
Innym sposobem ugodowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy stronami jest mediacja. Mediacja jest dobrowolna. Muszą zgodzić się na nią obie strony sporu. Można ją prowadzić przed wszczęciem postępowania, a także w trakcie, jednak wyłącznie za zgodą stron. Sąd wydaje postanowienie kierujące strony do mediacji albo strony zawierają umowę o mediację. W umowie strony określają przedmiot mediacji i wskazują osobę mediatora albo sposób jego wyboru.
Czy we wszystkich sprawach można mediować?
Strony procesu mogą zawrzeć ugodę przed mediatorem w każdej sprawie, w której możliwe jest zawarcie ugody. W praktyce oznacza to, że mediować można w większości spraw cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, z wyjątkiem takich, jak np. stwierdzenie nabycia spadku. Wynagrodzenie mediatora określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Kwota wynagrodzenia zależy od rodzaju sprawy. Ponadto mediatorowi zwraca się też koszty przejazdów, koszty poniesione za materiały biurowe oraz wynajem pomieszczeń.

 


 

Czytelnicy proszą o przypomnienie podstawowych zasad ugodowego rozstrzygania sporów.

W jaki sposób można zawrzeć ugodę?

Ugoda jest umową, na podstawie której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. Zasady zawierania ugody, jej forma i możliwość kształtowania stosunków prawnych istniejących między stronami zostały określone w kodeksie cywilnym.  

Kiedy można zawrzeć ugodę przed sądem?

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość podpisania ugody sądowej, zanim dojdzie do procesu sądowego oraz ugodę sądową w trakcie postępowania przed sądem.

Na każdym etapie procesu można więc porozumieć się i zakończyć spór ugodowo, zależy to wyłącznie od woli stron. Istnieje też specjalne postępowanie pojednawcze, którego celem jest doprowadzenie stron do zawarcia ugody. Podpisując ugodę, strony zyskują podwójnie. Kończy się spór, koszty procesu dzielą się po połowie, a pełnomocnicy stron najczęściej zrzekają się wynagrodzenia.

Czy istnieją inne sposoby ugodowego rozwiązywania sporów?

Innym sposobem ugodowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy stronami jest mediacja. Mediacja jest dobrowolna. Muszą zgodzić się na nią obie strony sporu. Można ją prowadzić przed wszczęciem postępowania, a także w trakcie, jednak wyłącznie za zgodą stron. Sąd wydaje postanowienie kierujące strony do mediacji albo strony zawierają umowę o mediację. W umowie strony określają przedmiot mediacji i wskazują osobę mediatora albo sposób jego wyboru. 

Czy we wszystkich sprawach można mediować?

Strony procesu mogą zawrzeć ugodę przed mediatorem w każdej sprawie, w której możliwe jest zawarcie ugody. W praktyce oznacza to, że mediować można w większości spraw cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, z wyjątkiem takich, jak np. stwierdzenie nabycia spadku. Wynagrodzenie mediatora określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Kwota wynagrodzenia zależy od rodzaju sprawy. Ponadto mediatorowi zwraca się też koszty przejazdów, koszty poniesione za materiały biurowe oraz wynajem pomieszczeń.  

 

 

 

                                                                                                       

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki