Logo Przewdonik Katolicki

Czas pracy

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy pytają o przepisy kodeksu pracy z zakresu czasu wykonywanej pracy.

 

Jaki czas pracy obowiązuje pracodawców i pracowników na podstawie kodeksu pracy?

Kodeks pracy stanowi, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym,

nieprzekraczającym 4 miesięcy. Ponadto kodeks pracy przewiduje różne systemy i rozkłady czasu pracy w zależności od potrzeb pracodawcy i rodzaju wykonywanej pracy. Należy też dodać, że na podstawie ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla przedsiębiorców, każdy pracodawca będzie mógł wydłużać i proporcjonalnie skracać czas pracy w zależności od potrzeb produkcji. Dzięki temu pracę będzie można rozpoczynać w różnych godzinach. Taki czas pracy potocznie nazywa się elastycznym.

Czy pracodawca może wprowadzić inny czas pracy?

Na podstawie kodeksu pracy, pracodawca w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może wprowadzić system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca po porozumieniu z pracownikiem ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w przepisach prawa pracy.

Kiedy pracodawca może wprowadzić zadaniowy czas pracy?

Pracodawca może wprowadzić zadaniowy czas pracy w zakładzie wyłącznie poprzez dokonanie zmian w regulaminie pracy. Zmiany w regulaminie pracy obowiązują po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracownikom.

Czy obowiązuje ewidencja czasu pracy?

Wprowadzając zadaniowy czas pracy pracodawca rezygnuje z rozkładu czasu pracy i w zamian za to rozlicza pracowników z realizacji wyznaczonych mu zadań. Nie ma więc ewidencji czasu pracy. Konieczne jest jednak określenie zadań pracownika nie doraźnie, każdego dnia pracy, lecz w akcie kreującym treść jego stosunku pracy (w zakresie obowiązków, w umowie o pracę) oraz po porozumieniu z pracownikiem. Jednak zadaniowy czas pracy nie został wprowadzony tak, aby obchodzić przepisy o nadgodzinach, gdyż ustawodawca wyraźnie stwierdza, iż czas pracy w zadaniowym systemie pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo. 

Czy można wprowadzić zadaniowy czas pracy dla każdego pracownika?

Decydują o tym – organizacja pracy w danym zakładzie, rodzaj wykonywanej pracy, a także zmienność zapotrzebowania na pracę danego pracownika i utrudnienia kontroli jego pracy.

 

 

                                                                                                              

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki