Logo Przewdonik Katolicki

Praca w niepełnym wymiarze

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy pytają o konsekwencje zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Odpowiadam na najczęściej zadawane pytania.

Czy umowa o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy różni się od umowy na cały etat?

Kodeks pracy przewiduje, że w każdej umowie o pracę, niezależnie od ilości etatu, powinny znaleźć się następujące elementy: strony umowy, rodzaj wykonywanej pracy, data zawarcia umowy, warunki pracy i płacy, a w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia.

Czy wymiar czasu pracy określa się w jakiś specjalny sposób?

Najczęściej określa się go ułamkowo, np. 1/2 etatu. Jednak ważne jest, aby w rozkładzie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu czytelnie określić, w jakich dniach i po ile godzin pracownik ma wykonywać pracę.    

Czy pracownik pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy może pracować w nadgodzinach?

Pracownicy zatrudnieni na część etatu nie mogą być nierówno traktowani, dlatego pracodawca w umowie o pracę powinien ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jak oblicza się urlop dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Urlop wypoczynkowy dla takich pracowników ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Jakie warunki płacowe powinien zapewnić pracodawca pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Pracodawca ma obowiązek ustalić warunki płacowe takiego pracownika w sposób nie mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Istotna jest więc tutaj zasada proporcjonalności wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego.

 

 

                                                                                        


  

 

 

 

                                                                                

                                                                                          

 

 

 

                                                                              

                                                                            

 

 

 

                                            

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki