Logo Przewdonik Katolicki

Wielki nieznany

ks. dr Paweł Czyż
Fot.

Papież ocenił, że Duch Święty jest w pewp , nym sensie tą najbardziej niedostrzeganą Osobą Trójcy Świętej i nazywa j g ą ą Go wielkim nieznanym. Podkreśla jednak, że ważne jest, aby każdy z nas poznał Go, wszedł z Nim w relację i pozwolił się przez Niego prowadzić. Kim jest zatem ten wielki nieznany?...

Papież ocenił, że Duch Święty jest „w pewp , nym sensie tą najbardziej niedostrzeganą Osobą Trójcy Świętej” i nazywa j g ą ą Go „wielkim nieznanym”. Podkreśla jednak, że „ważne jest, aby każdy z nas poznał Go, wszedł z Nim w relację i pozwolił się przez Niego prowadzić”. Kim jest zatem ten „wielki nieznany”? Duch Święty jest jedną y z trzech Osób Trójcy Święę y j j ą tej. Jest współistotny Ojcu i Synowi, i – jak uczy nas wyznanie wiary – „od Ojca i Syna pochodzi” oraz „z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę”. Podczas Wniebowstąpienia Pan Jezus obiecał zesłać apostołom i nam wszystkim Ducha Pocieszyciela. Stało się tak w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wylała się na uczniów Chrystusa moc Jego Ducha. Duch Święty kontynuuje dzieło J g Pana Jezusa dążąc do tego, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie. W tym celu Duch Święty daje moc misjonay rzom, by dawali świadectwo o Chrystusie „aż po krańce ziemi”. Jego moc otrzymujemy przy przyjmowaniu sakramentów świętych, a w sposób szczególny podczas chrztu i bierzmowania. Duch Święty wzmacnia naszą wiarę, jest dawcą nadziei, źródłem Bożej miłości. On nas uświęca, oświeca, pomaga się modlić. To On daje moc do dawania świadectwa naszej wierze – jest źródłem odwagi i męstwa. Sami jesteśmy wreszcie Jego świątynią – Duch Święty mieszkając y Jg ą y ą w nas, obdarza nas swoimi darami i charyzmatami, które – jak powiedział Ojciec Święty – „działają w nas, j p j nadają kierunek i treść naszemu świadectwu”. „Dary Ducha Świętego – mówił y dalej Papież – umacniają nas w Ciele Chrystusa (…), nawołują nas do aktywnego i radosnego uczestnictwa w życiu Kościoła (…). Tak, Kościół musi wzrastać w jedności, musi umacniać się w świętości, musi zostać odmłodzony, musi być ciągle odnawiany. Ale według czyich kryteriów? Kryteriów Ducha Świętego!”.


Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki