Logo Przewdonik Katolicki

Jesteśmy chrześcijanami

ks. Tomasz Rogoziński
Fot.

Zksiędzem Davidem Rollingsem, kapłanem anglikańskim pracującym w Corringham w Anglii, rozmawia ks. Tomasz Rogoziński Od 18 do 25 styczniaobchodzimy Tydzień PowszechnejModlitwy oJedność Chrześcijan.Jak ten tydzień przeżywany jest w Kościele anglikańskim? W tym roku obchodzimy 100. rocznicę podjęcia inicjatywy modlitw w intencji jedności chrześcijan....

Z księdzem Davidem Rollingsem, kapłanem anglikańskim

pracującym w Corringham w Anglii, rozmawia ks. Tomasz Rogoziński


Od 18 do 25 stycznia obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jak ten tydzień przeżywany jest w Kościele anglikańskim?


– W tym roku obchodzimy 100. rocznicę podjęcia inicjatywy modlitw w intencji jedności chrześcijan. To doskonała okazja dla wszystkich chrześcijan, by dołożyć wszelkich starań na drodze pogłębiania jedności. W Anglii wspólnoty kościelne gromadzą się razem, by dzielić się swą wiarą. Jakkolwiek postanowimy przeżywać ten tydzień, musimy pamiętać, że każda z chrześcijańskich wspólnot ma możliwości i powinna dążyć do pogłębiania jedności. Zachęcają nas do tego szczególnie zwierzchnicy poszczególnych Kościołów. Na stronie internetowej „Kościołów Razem w Brytanii i Irlandii” (www.ctbi.org.uk) nasi duchowi przewodnicy bp Nathan Hovannisian (Armeński Kościół Ortodoksyjny), wielebny David Coffey (moderator Synodu Wolnego Kościoła), JE Kardynał Cormac Murphy O’Connor (arcybiskup Westminster), przewielebny Rowan Williams (arcybiskup Canterbury) zamieścili orędzie świadczące o wspólnych działaniach na rzecz jedności. Oto jego fragment.


„Regularnie spotykamy się na modlitwie i dyskusji i odkryliśmy szacunek i głęboką, osobistą przyjaźń ze sobą nawzajem jako bracia-uczniowie Jezusa Chrystusa. Rozpoczęliśmy otwarty proces zmierzania się z różnicami, które nadal smutnie dzielą nas i nasze Kościoły, ale także odkryliśmy wiele wspólnego, przez co zostaliśmy wzmocnieni w naszym przekonaniu, aby wspólnie się angażować w misji Chrystusa – misji pojednania dla świata, i dzielenia się świadectwem chrześcijańskich wartości, które nadały kształt naszemu narodowi”.


Co, Księdza zdaniem, stanowi główną trudność w budowaniu jedności chrześcijan?


Przytoczę może najpierw pewną anegdotę. Zapytano kiedyś poprzedniego arcybiskupa Yorku Johna Habgooda o to, czym jest dla niego chrześcijaństwo: czy jest ono bardziej ewangelickie, czy bardziej katolickie. „Jestem chrześcijaninem” – padła krótka, jednoznaczna odpowiedź.


Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan powinien przypominać nam wszystkim, że choć wiele nas różni na poziomie teologii, a także w sposobie wyrażania naszej wiary podczas nabożeństw, to najbardziej istotny jest fakt, że jesteśmy chrześcijanami, że dzielimy wspólną wiarę, nadzieję i miłość Boga i Jezusa. Przypomina nam o tym św. Paweł w swoim Liście do Efezjan (Ef 4, 1-6).


Jakie kroki, inicjatywy zostały podjęte w ostatnich latach, by pogłębić dialog między Kościołem anglikańskim a katolickim, i czy można dostrzec już jakieś konkretne owoce tych działań?


– Ostatnio podczas drugiego spotkania ARCIC (Anglican-Roman Catholic International Commision – Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Katolicka) podjęto między innymi temat doktryny zbawienia, komunii, autorytetu nauczycielskiego, roli Maryi – Matki Bożej. To bardzo istotne przedsięwzięcia. Co do owoców ważne jest to, że dialog trwa tak długo, jak my wzrastamy w zrozumieniu i wzajemnym wspieraniu siebie nawzajem.


Z którą ze wspólnot chrześcijańskich najtrudniej budować ekumenizm i jakie są tego powody?


– Nie sądzę, by jakaś wspólnota wyróżniała się spośród innych trudnością we współpracy. Wszystkie powinny zaangażować się w działania na rzecz jedności, oparte na otwartości i wzajemnym zrozumieniu, tak aby uniknąć dominacji jednej z religii. Gdy jest inaczej, wówczas niemożliwe jest spojrzenie ponad to, co nas dzieli. Musimy nauczyć się widzieć rzeczywistość ponad naszymi osobistymi uprzedzeniami.


Jest Ksiądz proboszczem parafii, na terenie której mieszkają wierni różnych wyznań. Jakie inicjatywy ekumeniczne podejmie wspólnota, której Ksiądz przewodzi? 


– Wśród nas mieszkają baptyści i członkowie Wolnego Kościoła. Często podejmujemy wspólne dzieła w ciągu roku. Np. podczas Adwentu i świąt Bożego Narodzenia prowadziliśmy razem nabożeństwa kolędowe dla szkół i skautów. W trzecim tygodniu Adwentu przygotowaliśmy też na otwartym powietrzu Festiwal Kolędowy w Town Center (typowo angielska tradycja śpiewania tzw. kolęd adwentowych, przygotowujących do świąt Bożego Narodzenia), śpiewając tradycyjne kolędy i dzieląc się Słowem Bożym o Narodzeniu Pana.

W Wigilię przygotowaliśmy coroczne nabożeństwo Christsingle dla młodych ludzi, które spotkało się z dużym zainteresowaniem. Nabożeństwa kolędowe składają się z religijnych i świeckich czytań. Uczestniczą w nich również pacjenci lokalnego hospicjum, którzy nie mogą być ze swymi bliskimi w święta. Co ważne, na wielu nabożeństwach pojawiają się ludzie, którzy regularnie nie praktykują. Była to również okazja, by zachęcić ich do uczestnictwa w życiu Kościoła.


Natomiast podczas tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan będziemy wspominać braci chrześcijan w naszych modlitwach i wpatrywać się w to wszystko, co nas łączy, a nie dzieli.


Pewnym problemem jest to, że stanowimy małą wspólnotę. Aby podejmować jakieś działania, potrzebni są do tego ludzie. W warunkach, w jakich żyję w tej społeczności, Kościół jest relatywnie niewielki. Podejmujemy zatem wyzwania, aby zachęcić jak największą liczbę wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach. Wciąż jednak niewiele z nich bierze udział

w niedzielnych Mszach. Na szczęście powoli rodzi się nadzieja na zmianę tej sytuacji, bowiem wiele rodzin powraca do Kościoła, a często impulsem do tego są chrzty, śluby czy inne rodzinne uroczystości. Cieszy nas to, gdyż jest to dla tych ludzi okazja do spotkania i ponownego odkrycia Boga.


W żaden cudowny sposób nie zachęcimy ludzi do uczestnictwa w życiu Kościoła. Ważne jest jednak to, że dzięki różnym wspólnym inicjatywom udaje się docierać do tych osób, które chcą odnowić swoją relację z Bogiem.


 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki