Logo Przewdonik Katolicki

Pomoc osobom chorym i starszym

Justyna Koper
Fot.

Wiele osób zwraca się do Przewodnika Katolickiego z prośbą o pomoc w znalezieniu i skierowaniu do odpowiedniej instytucji zajmującej się sprawami opieki nad starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie instytucje zajmują się pomocą i opieką społeczną? Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość pomocy wszystkim potrzebującym opieki. W naszym miejscu zamieszkania...

Wiele osób zwraca się do „Przewodnika Katolickiego” z prośbą o pomoc w znalezieniu i skierowaniu do odpowiedniej instytucji zajmującej się sprawami opieki nad starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi.

Jakie instytucje zajmują się pomocą i opieką społeczną?
– Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość pomocy wszystkim potrzebującym opieki. W naszym miejscu zamieszkania działają ośrodki pomocy społecznej, do których należy zgłosić się z wnioskiem o udzielenie pomocy. Ośrodki pomocy społecznej organizują usługi we współpracy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie organizacjami pozarządowymi. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, które mają trudności z robieniem zakupów, sprzątaniem, załatwianiem spraw w urzędach, higieną osobistą, wymagają opieki rehabilitanta, mogą skorzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych. Są one świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

Jaki jest zakres pomocy społecznej?
– Ośrodki pomocy społecznej organizują usługi gospodarcze, pielęgnacyjne i specjalistyczne. Ważne jest, żeby przy zgłoszeniu do ośrodka pomocy społecznej przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Na takim zaświadczeniu powinna być też informacja, jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna.

Jakie formalności muszą być dopełnione, żeby uzyskać pomoc?
– Po zgłoszeniu wniosku o pomoc pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza wywiad środowiskowy. Celem takiego wywiadu jest ustalenie położenia materialnego danej osoby. Od wyników tego wywiadu zależy ustalenie wysokości, do jakiej opłaty za usługi pokrywane będą przez ośrodek pomocy społecznej. Ponadto o pomoc może starać się też rodzina osoby wymagającej opieki, jeżeli nie jest ona w stanie zapewnić pomocy bliskiej osobie.

Kto i w jakiej wysokości pokrywa koszty pomocy społecznej?
– Wysokość opłat za usługi pokrywana przez ośrodek pomocy społecznej zależy od miejsca zamieszkania, gdyż władze każdej gminy uchwalają własne zasady odpłatności. Ponadto wysokość tej opłaty zależy od dochodu netto, przypadającego na osobę mieszkającą samotnie lub średniego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Im większy jest ten dochód, tym mniejszy jest udział ośrodka pomocy społecznej w tych opłatach. Ponadto osoby starsze, chore, niepełnosprawne mogą liczyć na organizacje pozarządowe. W każdej większej miejscowości działają takie organizacje jak CARITAS, PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej. Ostatnio powstało też wiele fundacji, towarzystw i stowarzyszeń działających na rzecz emerytów, chorych na nieuleczalne choroby, biednych.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki