Logo Przewdonik Katolicki

Nowe przepisy prawne

Justyna Koper
Fot.

Od 1 stycznia 2007 roku weszło w życie wiele nowych przepisów prawnych. Czytelnicy pytają zwłaszcza o zmiany w zakresie świadczeń emerytalnych i rentowych. Czy wysokość świadczeń emerytalno-rentowych zmieni się? Według nowych przepisów od 1 stycznia 2007r. wysokość świadczeń emerytalno-rentowych zmniejszy się w porównaniu z wysokością ostatniego świadczenia wypłaconego...

Od 1 stycznia 2007 roku weszło w życie wiele nowych przepisów prawnych. Czytelnicy pytają zwłaszcza o zmiany w zakresie świadczeń emerytalnych i rentowych.

Czy wysokość świadczeń emerytalno-rentowych zmieni się?
– Według nowych przepisów od 1 stycznia 2007r. wysokość świadczeń emerytalno-rentowych zmniejszy się w porównaniu z wysokością ostatniego świadczenia wypłaconego w grudniu 2006 r. Tak wynika z obliczeń ZUS, gdyż 7,75 proc. podstawy wymiaru składki podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, a pozostała część składki do wysokości 9 proc. podstawy wymiaru podlega odliczeniu z kwoty emerytury lub renty.

Czy emerytury i renty będą przeliczane?
– Od 1 marca 2007 r. rozpocznie się przeliczanie wysokości emerytur i rent przyznanych przed 1999 rokiem, osobom urodzonym po 31.12.1929 r. Dlatego emerytury i renty te wzrosną. Jest to pierwszy etap przeliczania, a następne trzy zostały rozłożone na trzy kolejne lata.

Czy renciści prowadzący działalność gospodarczą będą płacili dodatkową składkę?
– Od 1 lipca 2007r. renciści prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą musieli, oprócz składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacić również składki na ubezpieczenia społeczne. Dlatego też do czerwca kwota składki nie zmieni się – obecnie  wynosi ok. 200 złotych, a od lipca już 750 złotych. To zasadnicza i niekorzystna zmiana, dlatego być może Sejm uchwali jeszcze jakieś zmiany w tym zakresie.

Kiedy mija termin złożenia wniosku o wcześniejszą emeryturę?
– Osoby uprawnione do wcześniejszej emerytury powinny pamiętać, że 31.12.2007 r. upływa bezwzględnie termin do składania wniosku o wcześniejszą emeryturę. Osoby zainteresowane muszą mieć świadomość, że przekroczenie tego terminu wiąże się z pominięciem wniosku.

Czy i kiedy będzie waloryzacja rent i emerytur?
– O waloryzacji rent i emerytur wiadomo jedynie, że być może w marcu nastąpi podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych. Niestety, nie wiadomo jeszcze w jakiej wysokości.

W tym zakresie to najważniejsze zmiany przepisów.

Oczekuję dalszych pytań Czytelników „Przewodnika Katolickiego”, zwłaszcza w zakresie nowości prawnych w 2007 roku.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki