Logo Przewdonik Katolicki

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

PK
Fot.

Sekcja św. Jana Chrzciciela Studium Teologii we Włocławku ul. Wojska Polskiego 2a 87-800 Włocławek tel./fax (054) 231-22-80 www.studiumteologii-wloclawek.pl Nabór na pierwszy rok studiów magisterskich na kierunku teologia, ze specjalizacją katechetyczną lub specjalizacją rodzinną. Studia sześcioletnie; absolwent otrzymuje stopień magistra teologii. System nauczania...

Sekcja św. Jana Chrzciciela
Studium Teologii we Włocławku
ul. Wojska Polskiego 2a
87-800 Włocławek tel./fax (054) 231-22-80
www.studiumteologii-wloclawek.pl


Nabór na pierwszy rok studiów magisterskich na kierunku teologia, ze specjalizacją katechetyczną lub specjalizacją rodzinną.
• Studia sześcioletnie; absolwent otrzymuje stopień magistra teologii.
• System nauczania zaoczny, zajęcia dydaktyczne w każdą sobotę, w godz. 8.45-17.15.

Specjalizacja studiów:
– katechetyczna: absolwent posiada kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół,
– rodzinna: absolwent posiada przygotowanie w zakresie edukacji rodzinnej i wychowania seksualnego, tytuł nauczyciela naturalnego planowania rodziny oraz kwalifikacje zawodowe do pracy w poradnictwie rodzinnym.

• Studia mogą podjąć osoby świeckie oraz należące do instytutów życia konsekrowanego.
• Studia są odpłatne: I rok – opłata za semestr; II-VI rok – odpłatność za miesiąc. Studenci mogą ubiegać się o udzielenie stypendium socjalnego oraz stypendium naukowego.

Forma naboru: rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie uczelni, 28 czerwca 2007 r., godz. 10.

Kandydat na studia powinien posiadać wiedzę religijną z zakresu katechizacji na poziomie szkoły średniej. Pomocą w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej są: Katechizm Kościoła Katolickiego cz. I – „Wierzę”; ks. A. Weiss, „Historia Kościoła” w: „Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich”, red. M. Rusecki (Lublin 1994, cz. IV); ks. A. Zuberbier, „Czy wiem, w co wierzę?”

Wymagane dokumenty:
– ankieta z załączonym podaniem (druk dostępny w sekretariacie uczelni)
– świadectwo maturalne w oryginale + kserokopia (z oceną z religii)
– świadectwo moralności wystawione przez proboszcza parafii kandydata
– orzeczenie lekarskie
– kserokopia dowodu osobistego i kserokopia książeczki wojskowej
– cztery zdjęcia
– opłata wpisowa w wysokości 100 zł

Dokumenty należy złożyć w terminie do 23 czerwca 2007 r.

• Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście bądź telefonicznie w sekretariacie szkoły, czynnym w poniedziałki i soboty w godz. 9-16, od wtorku do piątku w godz. 9-13 lub na stronie www.studiumteologii-wloclawek.pl.

Uczelnia funkcjonuje od roku akademickiego 1992/1993. Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie m.in. w szkołach, jako nauczyciele religii, w ośrodkach służących pomocy rodzinie, w poradniach rodzinnych i małżeńskich.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki