Logo Przewdonik Katolicki

Jubileusz biskupa Jędraszewskiego

Redakcja
Fot.

29 czerwca 2007 r. przypada 10. rocznica sakry biskupiej księdza biskupa Marka Jędraszewskiego. Przed 10 laty ks. Jędraszewski przyjął święcenia biskupie w poznańskiej katedrze, obchodzącej tego dnia uroczystość patronalną św. św. Apostołów Piotra i Pawła. Wcześniej, podczas pobytu w Poznaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, ks. Jędraszewski występował już jako biskup nominat. Urodził...

29 czerwca 2007 r. przypada 10. rocznica sakry biskupiej księdza biskupa Marka Jędraszewskiego. Przed 10 laty ks. Jędraszewski przyjął święcenia biskupie w poznańskiej katedrze, obchodzącej tego dnia uroczystość patronalną św. św. Apostołów Piotra i Pawła. Wcześniej, podczas pobytu w Poznaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, ks. Jędraszewski występował już jako biskup nominat.

Urodził się w 1949 roku w Poznaniu. Maturę uzyskał w 1967 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie, w latach 1967-1973, studiował w poznańskim Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym także w Poznaniu. 24 maja 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Antoniego Baraniaka. W roku 1974 uzyskał licencjat (magisterium) z teologii na PWT w Poznaniu na podstawie pracy „Problematyka osoby w filozofii Gabriela Marcela”. W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.

Studia filozoficzne
W roku 1975 abp Antoni Baraniak skierował księdza Jędraszewskiego na studia specjalistyczne, które odbył na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Owocem rzymskich studiów ks. Jędraszewskiego były dwie prace: licencjacka, dotycząca filozofii Paula Ricoeura – nagrodzona Złotym Medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz doktorska, dotycząca filozofii Emmanuela Levinasa – nagrodzona Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Po powrocie do Polski ksiądz Jędraszewski był w latach 1980-1996 adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Jednocześnie, w latach 1980-1987 był prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987-1996 redaktorem, od 1990 – redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”.

W roku 1991 habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze”. Rozprawa ta została opublikowana pod tytułem „W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre – E. Levinas”, jako jedna z wielu książek w dorobku teologicznym i filozoficznym Księdza Biskupa. W roku 1996 otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W tym samym też czasie został mianowany visiting professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

Nominacja biskupia
17 maja 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk abp. Juliusza Paetza 29 czerwca 1997 r. w Poznaniu. Współkonsekratorami byli: abp Zenon Grocholewski, sekretarz Sygnatury Apostolskiej (dzisiaj kardynał, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego), oraz abp Marian Przykucki, metropolita szczecińsko-kamieński, dziś emerytowany.

W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, 26 listopada 1998 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM. 2 stycznia 2002 r. otrzymał natomiast tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

320. Zebranie Plenarne KEP obradujące na Jasnej Górze w dniu 28 listopada 2002 r. powołało go na delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki