Logo Przewdonik Katolicki

Kapłański wzór i orędownik

Marcin Makohoński
Fot.

W grudniu ubiegłego roku do kościoła parafialnego w Płonkowie (dekanat Gniewkowo) uroczyście został wprowadzony relikwiarz z doczesnymi szczątkami bł. ks. Mariana Skrzypczaka, który w 1939 roku poniósł męczeńską śmierć z rąk hitlerowców. Od tego czasu świątynia stała się miejscem, do którego coraz częściej przybywają pielgrzymi proszący o wstawiennictwo kapłana męczennika....

W grudniu ubiegłego roku do kościoła parafialnego w Płonkowie (dekanat Gniewkowo) uroczyście został wprowadzony relikwiarz z doczesnymi szczątkami bł. ks. Mariana Skrzypczaka, który w 1939 roku poniósł męczeńską śmierć z rąk hitlerowców. Od tego czasu świątynia stała się miejscem, do którego coraz częściej przybywają pielgrzymi proszący o wstawiennictwo kapłana męczennika. W minioną sobotę 16 czerwca do Płonkowa przybyli także kapłani z trzech dekanatów naszej archidiecezji.

Spotkanie księży proboszczów i wikariuszy z dekanatów Gniewkowo, Inowrocław I i Inowrocław II było pierwszą pielgrzymką kapłanów do relikwii bł. ks. Mariana Skrzypczaka – mówi ks. Józef Bachorz, proboszcz parafii w Płonkowie. – Data tego spotkania nie została wybrana przypadkowo. Na kilka dni przed tą szczególną pielgrzymką przeżywaliśmy bowiem liturgiczne wspomnienie bł. Jana Nepomucena Chrzana i Towarzyszy (12 czerwca) oraz wspomnienie bł. Michała Kozala (14 czerwca), biskupa, który podobnie jak bł. ks. Skrzypczak poniósł śmierć z rąk hitlerowców. Nasze sobotnie spotkanie zyskało jednocześnie miano inauguracyjnego, gdyż rozpoczęło coroczne pielgrzymki do relikwii błogosławionego kapłana, na które zapraszać będziemy kapłanów z kolejnych dekanatów naszej archidiecezji.

Obok wspólnej modlitwy ważnym punktem spotkania w Płonkowie była konferencja poświęcona bł. ks. Marianowi Skrzypczakowi. Konferencję wygłosił ks. kan. Zenon Starszak, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Rogowie. – Spoczywa przed nami wzór kapłana i nasz orędownik – mówił ks. kan. Starszak. – Życie jego było krótkie, można by rzec, że bardzo zwyczajne. Nadzwyczajne zaś było jego męczeństwo: gotowość na męczeństwo i zdolność do męczeństwa. Na swym obrazku prymicyjnym ks. Skrzypczak napisał: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Swego”. Jako kapłan Serca Jezusowego po czterech latach posługi duszpasterskiej uwielbił Boga największą ofiarą, ofiarą ze swego życia. Jan Paweł II w homiliach beatyfikacyjnych zawsze podkreślał, że do świętości, również do męczeństwa, dorasta się całe życie. Dlatego i my przy grobie błogosławionego męczennika rozważmy i zadziwmy się nad naszym kapłaństwem – mówił ks. Starszak.

Zwieńczeniem pielgrzymki kapłanów naszej archidiecezji do Płonkowa była uroczysta Msza św., której przewodniczył bp Wojciech Polak.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}