Logo Przewdonik Katolicki

Ubezpieczenia majątkowe

Justyna Koper
Fot.

Codzienność pokazuje, że ubezpieczanie stało się koniecznością, a niekiedy nawet obowiązkiem. Czytelnicy pytają, z jakich ubezpieczeń warto skorzystać, gdyż firmy ubezpieczeniowe proponują nam różne możliwości ubezpieczania się od rozmaitych przeciwności losu. Jakie przepisy regulują kwestie ubezpieczeniowe? Przepisy kodeksu cywilnego regulują w sposób ogólny pojęcie...

Codzienność pokazuje, że ubezpieczanie stało się koniecznością, a niekiedy nawet obowiązkiem. Czytelnicy pytają, z jakich ubezpieczeń warto skorzystać, gdyż firmy ubezpieczeniowe proponują nam różne możliwości ubezpieczania się od rozmaitych przeciwności losu.

Jakie przepisy regulują kwestie ubezpieczeniowe?
– Przepisy kodeksu cywilnego regulują w sposób ogólny pojęcie umowy ubezpieczenia. Przez umowę tę zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Istnieją dwie grupy ubezpieczeń – ubezpieczenia majątkowe, które mogą dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej, oraz ubezpieczenia osobowe, dotyczące ubezpieczenia na życie albo ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na czym polega obowiązek świadczenia przez zakład ubezpieczeń?
– Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku. Natomiast przy ubezpieczeniu osobowym zakład ubezpieczeń ma obowiązek zapłaty umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Jaką umowę trzeba podpisać?
Każdy rodzaj ubezpieczenia wymaga podpisania umowy. Umowa ubezpieczenia powinna być stwierdzona przez zakład ubezpieczeń polisą, legitymacją ubezpieczeniową, zaświadczeniem albo innym dokumentem ubezpieczeniowym.

Na jakie ubezpieczenie należy zwrócić szczególną uwagę?
– Każdy z nas ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym osobom. Posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek ubezpieczenia się od ponoszenia odpowiedzialności cywilnej. Warto więc zastanowić się nad ubezpieczeniem od tej odpowiedzialności w innych dziedzinach naszego życia, a zwłaszcza dotyczących mieszkania. Zawierając umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe na skutek np. zalania. Przepisy kodeksu cywilnego zobowiązują jednak osobę, która ubezpiecza się do wykazania starań, aby zmniejszyć szkody w ubezpieczonym mieniu. Rażące niedbalstwo w tym zakresie może spowodować nawet niewypłacenie odszkodowania.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki