Logo Przewdonik Katolicki

Prawa turysty

Justyna Koper
Fot.

Jakie przepisy obowiązują w turystyce i jak rozpoznać solidne biuro podróży? Określa je ustawa o usługach turystycznych, wprowadzająca szczególny system ochrony klientów biur podróży i firm turystycznych. Przede wszystkim działalność organizatora turystyki i pośrednika turystycznego wymaga zezwolenia wojewody. Centralny rejestr zezwoleń turystycznych prowadzony jest przez...

Jakie przepisy obowiązują w turystyce i jak rozpoznać solidne biuro podróży?
– Określa je ustawa o usługach turystycznych, wprowadzająca szczególny system ochrony klientów biur podróży i firm turystycznych. Przede wszystkim działalność organizatora turystyki i pośrednika turystycznego wymaga zezwolenia wojewody. Centralny rejestr zezwoleń turystycznych prowadzony jest przez Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Każdy turysta i klient biura podróży w razie wątpliwości może pisemnie lub telefonicznie poprosić o sprawdzenie w rejestrze, czy dane biuro lub firma turystyczna posiada zezwolenie, czy ma wymaganą prawem zawartą umowę ubezpieczeniową lub gwarancję bankową. Organizatorzy i pośrednicy turystyczni mają obowiązek posiadania gwarancji lub umowy ubezpieczenia, które w razie niewykonania umowy przez daną firmę będą gwarantowały środki finansowe na zapewnienie klientom powrotu do kraju oraz pozwolą na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów. Jest to niezwykle ważne w przypadku wyjazdów zagranicznych.

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę?
– Jeżeli klient biura podróży wpłaca należność na imprezę turystyczną lub zaliczkę na jej poczet, przekraczającą 10 proc. całej sumy, wówczas powinien domagać się pisemnego potwierdzenia posiadanych przez organizatora gwarancji.

Jakie ważne informacje powinno podać biuro turystyczne?
– Biuro turystyczne powinno podać informacje na temat przepisów paszportowych i o wizach oraz podać klientom aktualne dane o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach, w szczególności o przeciwwskazaniach zdrowotnych.

Ważne jest także uzyskanie informacji na temat ubezpieczenia przez biuro turystyczne od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie.

Firma turystyczna nie może żądać od klienta żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy – poza opłatą manipulacyjną – jeżeli klient wskaże swojego zastępcę, który będzie uczestniczył za niego w wycieczce. Organizator imprezy powinien podać klientom informacje, gdzie można zwrócić się w razie trudności. W przypadku imprez dla dzieci organizator powinien podać też informacje na temat bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki