Logo Przewdonik Katolicki

Św. Wojciech ciągle z nami

Adam Suwart
Fot.

Z księdzem Wojciechem Polakiem, biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej, rozmawia Adam Suwart 23 kwietnia obchodzimy uroczystość św. Wojciecha Bpa i Męczennika, Patrona Polski. Na ile ten ponadtysiącletni kult jest nadal żywy i przekłada się na język współczesności? W jakim sensie św. Wojciech jest nadal ważny dla europejskiej kultury, co starał się nam przecież przekazać...

Z księdzem Wojciechem Polakiem, biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej, rozmawia Adam Suwart


23 kwietnia obchodzimy uroczystość św. Wojciecha Bpa i Męczennika, Patrona Polski. Na ile ten ponadtysiącletni kult jest nadal żywy i przekłada się na język współczesności? W jakim sensie św. Wojciech jest nadal ważny dla europejskiej kultury, co starał się nam przecież przekazać Jan Paweł II?
– Niewątpliwie trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że dla współczesnego człowieka postacie świętych często wydają się zbyt wyniosłe i wspaniałe, zbyt ascetyczne i odległe od normalnego rytmu, w którym upływa dziś ludzkie życie. Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko wspominać o świętych, ale wskazywać, że świętość jest wysoką miarą normalnego życia chrześcijańskiego. W tym sensie przesłanie Sługi Bożego Jana Pawła II z gnieźnieńskiego Wzgórza Lecha, wygłoszone dziesięć lat temu, 3 czerwca 1997 roku, podczas pielgrzymki z okazji millennium męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, nie tylko nam przypomina – jak uczył wówczas Ojciec Święty – że św. Wojciech jest ciągle z nami. Pozostał w piastowskim Gnieźnie, pozostał w powszechnym Kościele otoczony chwałą męczeństwa, ale jednocześnie podkreśla, że świadectwo św. Wojciecha jest wciąż obecne w Kościele i wciąż wydaje owoce. Sługa Boży Jan Paweł II ujął tę prawdę w bardzo piękny obraz mówiąc, że ten Wojciechowy zasiew krwi przynosi wciąż nowe duchowe owoce. Obecność i świadectwo św. Wojciecha, duchowe owoce Jego męczeństwa nie są jednak tylko widoczne i potrzebne w Kościele. Jest to niewątpliwie święty jeszcze niepodzielonego Kościoła, ale także święty, którego obecność stała się źródłem duchowej jedności kontynentu europejskiego. I tak jak kiedyś św. Wojciech był patronem jednoczącego się w imię Chrystusa naszego kontynentu, tak również dziś może stać się patronem jednoczącej się Europy. Przez swoją obecność i misyjną posługę wpisał się bowiem na stałe w dzieje Europy, w dzieje tak wielu państw i narodów – Czechów i Polaków, Włochów i Węgrów, Niemców i tych, którym na misjach w dawnych Prusach pragnął głosić orędzie Chrystusa. Dlatego warto widzieć także w Nim, w św. Wojciechu, wezwanie do nadziei, które – jak przypominał Jan Paweł II – będzie również oparte na ponownym odkryciu własnych chrześcijańskich korzeni i chrześcijańskiego źródła. Trzeba jednak pamiętać, że to dziedzictwo nie należy wyłącznie do przeszłości; jest ono programem na przyszłość, który należy przekazać nadchodzącym pokoleniom.

Święty Wojciech to postać ważna także dla Księdza Biskupa, który nosi przecież jego imię. Czy w życiu Ekscelencji, jeżeli mogę pozwolić sobie na takie osobiste pytanie, zaznacza się w sposób szczególny orędownictwo tego potężnego Patrona?
– Imię, które otrzymałem na chrzcie świętym, przypomina mi zawsze o moim patronie, o jego życiu i świadectwie apostolskiej służby. Niewątpliwie z biegiem lat staram się coraz głębiej poznawać życie i posługę mojego patrona, wniknąć w jego duchową sylwetkę, zafascynowany przede wszystkim misyjnym zapałem i świadectwem życia oddanego bez reszty Chrystusowi.

Często wracam do zdania, które kiedyś wyczytałem w jednym ze współczesnych, literackich życiorysów św. Wojciecha, autorstwa Tadeusza Żychiewicza: Bardzo wiele spraw wielkich i znaczących stało się przez tę śmierć, tak z pozoru bezużyteczną. Rzeczywiście, bardzo wiele spraw wielkich i znaczących związanych jest z życiem, męczeństwem i kultem św. Wojciecha. Niewątpliwie jego grób, tutaj w Gnieźnie, stanowi nie tylko miejsce licznych pielgrzymek, ale także – żeby użyć jeszcze raz języka Tadeusza Żychiewicza – kamień węgielny stolicy prymasów Polski. W archikatedrze gnieźnieńskiej, u grobu św. Wojciecha, przyjąłem święcenia kapłańskie i sakrę biskupią. Pielgrzymowałem kiedyś jego śladami od Libic, poprzez Pragę, Weronę, Awentyn i Magdeburg. W moim herbie biskupim umieściłem znaki – monogram Chrystusa Zmartwychwstałego wpisany w cierniową koronę – które widnieją na czarnej, bazaltowej podstawie, na której wznosi się srebrny relikwiarz, przechowujący doczesne szczątki mojego patrona. Cieszę się, że mogę tak często modlić się przy jego grobie i przy jego relikwiach. Proszę więc, aby i we mnie ten świętowojciechowy zasiew krwi rodził wciąż nowe duchowe owoce.

Biskup Wojciech Polak, urodził się w 1964 roku w Inowrocławiu. W 1988 r. ukończył studia w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1989 roku z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Studiował następnie teologię moralną na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie obronił pracę doktorską. Po powrocie w 1995 r. do Gniezna rozpoczął wykłady w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym, którego został niebawem rektorem. W 2003 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}