Logo Przewdonik Katolicki

Prawa kupującego i obowiązki sprzedawcy

Justyna Koper
Fot.

Tematyka praw konsumenta poruszana jest często przez czytelników. Dlatego warto przypomnieć i uzupełnić wiedzę z zakresu ochrony praw konsumenta i odpowiedzialności sprzedawcy. Ważne jest przypomnienie, iż w związku z potrzebą dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2003 roku obowiązuje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Istotną...

Tematyka praw konsumenta poruszana jest często przez czytelników. Dlatego warto przypomnieć i uzupełnić wiedzę z zakresu ochrony praw konsumenta i odpowiedzialności sprzedawcy.
Ważne jest przypomnienie, iż w związku z potrzebą dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2003 roku obowiązuje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Istotną zmianą, którą wprowadziła nowa ustawa, jest rezygnacja z odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru i zastąpienie jej odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.
Towar jest niezgodny z umową, jeśli nie nadaje się do celu, w jakim został zakupiony, nie posiada właściwości, jakie powinny go cechować oraz o jakich zapewniał sprzedawca.
Oświadczenie sprzedawcy o walorach rzeczy może być wyrażone na opakowaniu towaru lub w reklamie. Odpowiedzialność sprzedawcy powstaje więc, gdy podane przez niego właściwości lub cechy towaru nie zostały spełnione.
Jednak sprzedawca może zwolnić się z odpowiedzialności, jeśli udowodni, że polecając towar, opierał się na informacjach dostarczonych przez producenta, oraz że kupujący mimo błędnych zapewnień podjął decyzję o zakupie tego towaru.
Korzystnie dla konsumenta wprowadzono zapis, że w ciągu sześciu miesięcy od nabycia towaru powinien on wskazać istnienie niezgodności towaru z umową, bez konieczności udowadniania przyczyn powstania tej niezgodności. To sprzedawca ma obowiązek udowodnić, że nie ma takiej niezgodności.
Zwiększony został zakres odpowiedzialności sprzedawcy, producenta i przedstawiciela za wynikłą niezgodność towaru z umową, a w szczególności za informację o towarze i jego reklamę. Sprzedawca odpowiada bowiem za prawdziwość oświadczeń złożonych w trakcie promocji produktu.
Ponadto ochrona konsumenta polega też na tym, że sprzedawca na jego żądanie ma obowiązek potwierdzić na piśmie zawarcie umowy. Obowiązek sprzedawcy obejmuje także natychmiastową propozycję naprawy bądź wymiany rzeczy. Jeżeli jest to niemożliwe z uwagi na koszty, kupujący ma prawo domagać się obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki