Logo Przewdonik Katolicki

Kultura inspirowana wiarą

oprac. Barbara Sawic
Fot.

Dni Kultury Chrześcijańskiej z założenia organizowane są po to, by promować wartości chrześcijańskie oraz ukazywać chrześcijańskie korzenie kultury i tradycji. Poprzez uczestnictwo w Dniach wielu ludzi ma możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych, na które często nie mają czasu albo pieniędzy. Ze względu na uniwersalny charakter wartości chrześcijańskich,...

Dni Kultury Chrześcijańskiej z założenia organizowane są po to, by promować wartości chrześcijańskie oraz ukazywać chrześcijańskie korzenie kultury i tradycji. Poprzez uczestnictwo w „Dniach” wielu ludzi ma możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych, na które często nie mają czasu albo pieniędzy. Ze względu na uniwersalny charakter wartości chrześcijańskich, „Dni” przyciągają liczne grono zainteresowanych.

W tym roku w Nieszawie Dni Kultury Chrześcijańskiej odbyły się po raz pierwszy. Ich inicjatorem był proboszcz miejscowej parafii św. Jadwigi Śląskiej ks. kan. Wojciech Sowa. Pod egidą parafii w przygotowanie obchodów zaangażowały się różne środowiska: zespół liturgiczny, Muzeum im. Stanisława Noakowskiego, Nieszawskie Towarzystwo Kulturalne, klub sportowy „Jagiellonka” i społeczność szkolna. Inspiracją do działań była postać patronki Nieszawy – św. Jadwigi Królowej, której liturgiczne wspomnienie obchodzone jest w Kościele 8 czerwca; dla Nieszawy jest to święto miasta.

Obchody zainaugurowano 4 czerwca Mszą św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożej s. Małgorzaty Łucji Szewczyk, zakonnicy wpisanej na zawsze w historię miasta. Po Eucharystii odbyła się projekcja filmu „Jan Paweł II”. 5 czerwca, staraniem Nieszawskiego Towarzystwa Kulturalnego, odbył się wieczór historyczny pt. „Królowa Jadwiga w kulturze polskiej”. Barbara Zimakowska omówiła związki królowej z Nieszawą i Kujawami, ks. Wojciech Sowa przedstawił dzieje kultu św. Jadwigi w parafii nieszawskiej; obecność królowej Jadwigi w kulturze polskiej przedstawili Marzena i Waldemar Gmińscy oraz Klara Drobniewska. Następnie gościnnie wystąpił poeta i pisarz Zygmunt Dmochowski, opowiadając o swojej wielkiej miłości do rodzinnych Kujaw. Recytowane przez niego wiersze dopełniły wieczoru.

Nazajutrz odbył się Rowerowy Rajd św. Jadwigi Nieszawa-Raciążek, który poprowadziły nauczycielki Dorota Danielak i Dorota Rembowska. Podążając pradoliną Wisły, uczestnicy rajdu stawili się w kościele i na ruinach zamku w Raciążku, o którym legenda głosi, że gościła w nim królowa Jadwiga.

7 czerwca na nieszawskim stadionie odbył się turniej piłkarski o Puchar Prezesa NKS „Jagiellonka”. W rozgrywkach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie, Zespołu Szkół w Nieszawie i Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Turniej rozpoczął się zwiedzaniem kościoła farnego i przejażdżką promem po Wiśle.

W święto patronki miasta, 8 czerwca, w muzeum otwarto wystawę okolicznościową pn.„Skarby nieszawskiej fary”. O historii zgromadzonych na niej eksponatów zajmująco opowiadał ks. Wojciech Sowa. Tego samego dnia odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 15-lecia istnienia samorządu nieszawskiego. Po zamknięciu obrad uczestnicy sesji przeszli do fary, gdzie wraz z innymi mieszkańcami wysłuchali koncertu w wykonaniu Orkiestry Kameralnej „Capella Bydgostiensis”. Po raz kolejny w zabytkowej świątyni zabrzmiały utwory mistrzów: Bacha, Mozarta, Vivaldiego. Po koncercie Mszy św. koncelebrowanej w intencji miasta przewodniczył ks. Kazimierz Skoczylas. Celebransami byli księża: Adam Szymański, Zbigniew Cabański, Wojciech Sowa i Ireneusz Werbiński, który wygłosił homilię o aktualności kultu świętych w naszych czasach.

Pierwsze Dni Kultury Chrześcijańskiej zakończyły się w niedzielę 11 czerwca Mszą św., podczas której wystąpił Chór Męski „Copernicus” z Torunia. Po liturgii odbyło się spotkanie z posłem na Sejm RP Zbigniewem Girzyńskim i dyskusja nt. „Czy warto angażować się w sprawy społeczne”.

na podst. informacji uzyskanych od Beaty Belter i Doroty Danielak

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}