Logo Przewdonik Katolicki

Cud Pięćdziesiątnicy

bp Tadeusz Bronakowski
Fot.

Zalewa nas potok informacji. W znacznej mierze są to informacje negatywne, dotyczące wojen, terroryzmu, katastrof, zabójstw, kradzieży. Wiadomości dobre schodzą na drugi plan. Gdybyśmy opierali się jedynie na tych informacjach i przez pryzmat nie patrzyli na świat, utracilibyśmy wiarę i nadzieję, że może być lepiej. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To wydarzenie...

Zalewa nas potok informacji. W znacznej mierze są to informacje negatywne, dotyczące wojen, terroryzmu, katastrof, zabójstw, kradzieży. Wiadomości dobre schodzą na drugi plan. Gdybyśmy opierali się jedynie na tych informacjach i przez pryzmat nie patrzyli na świat, utracilibyśmy wiarę i nadzieję, że może być lepiej.

Dzisiaj przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To wydarzenie pozwala nam spojrzeć na świat obiektywnie, przez ich Odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Słowa Jezusa Chrystusa – skierowane do apostołów po Zmartwychwstaniu: „Pokój wam”, „Weźmijcie Ducha Świętego” – dotyczą także nas.

Duch Święty sprawia, że Dobra Nowina jest wydarzeniem dynamicznym. Dzięki Duchowi Świętemu jest ona nieustannie „nowa” i aktualna dla świata i każdego człowieka. Pomimo krzyczących przejawów zła, znaków Dobrej Nowiny, dobrych wiadomości jest niezaprzeczalnie więcej niż nam się wydaje. Świat widziany przez wiarę napełniony jest Duchem Bożym i Jego mocą. Nie gaśnie światło paschalne, to, które „nie zna zmierzchu”. Duch Święty owocuje w świecie przez ludzi, którzy otwierają się na Jego dary: miłość, prawdę, sprawiedliwość, uczciwość.

Cud Pięćdziesiątnicy trwa w naszej Ojczyźnie. Ojciec Święty Benedykt XVI powtórzył wołanie Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. Bóg przemieniał i przemienia oblicze „tej ziemi” przez wielu ludzi otwartych na działanie „Pocieszyciela”, „Ducha Prawdy”, „Ojca ubogich”.

Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski były wezwaniem do przyjmowania obfitych darów Ducha Świętego. Były też lustrem, w którym widzieliśmy, jak przyjmowaliśmy nauczanie Następcy św. Piotra i jaki jest stan sumienia narodu oraz każdego człowieka. Duch Święty pokazuje także to, czego nam nie dostaje: nasze wady, zaprzepaszczone szanse, płytkość wiary, niewierności. Mówi, byśmy „wypłynęli na głębię”, aby Ewangelia miała większy wpływ na naszą codzienność w wymiarze osobistym, rodzinnym, społecznym i politycznym.

W ostatnim czasie najważniejszym wydarzeniem w Polsce była wizyta Ojca Świętego Benedykta XVI. Rozpatrujemy ją w kontekście Pięćdziesiątnicy. Wymowna była myśl przewodnia nauczania Następcy św. Piotra: „Trwajcie mocni w wierze”. To, co było zasiane w narodzie i rozwijało się przez wieki, szczególnie intensywnie dzięki Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Duch Święty przez Papieża Benedykta XVI pragnie w nas umocnić. Wiarę należy umacniać, bo jest ona najważniejszym darem dla człowieka. Wiara jako łaska: dar i cnota teologiczna, jest też i wiara w wymiarze ludzkim – skierowana ku Bogu i ludziom. Duch Święty nas, wierzących, utwierdza na drogach wiary i mobilizuje do intensywniejszego świadectwa. Wątpiących, błądzących, niemających łaski wiary chce wprowadzić na ścieżki wiary przez tych, którzy zaufali Zmartwychwstałemu Panu.

W miarę rozwoju naszej wiary będzie przybywać nam „dobrych ludzkich wiadomości”, opartych na Dobrej Nowinie – Ewangelii stosowanej w życiu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki