Logo Przewdonik Katolicki

Pomoc dla rodzin ubogich i wielodzietnych

Justyna Koper
Fot.

Podstawowym wsparciem dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, jest zasiłek rodzinny. Mogą starać się o niego wszystkie rodziny, których dochód na osobę nie przekracza aktualnie 504 złotych (lub 583 złotych w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). Miesięcznie zasiłek ten wynosi na pierwsze i drugie dziecko 43 zł, na trzecie dziecko 53 zł,...

Podstawowym wsparciem dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, jest zasiłek rodzinny. Mogą starać się o niego wszystkie rodziny, których dochód na osobę nie przekracza aktualnie 504 złotych (lub 583 złotych – w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). Miesięcznie zasiłek ten wynosi na pierwsze i drugie dziecko 43 zł, na trzecie dziecko – 53 zł, na czwarte i kolejne – 66 zł. Takie stawki obowiązują do 31.08.2006 r. Zasiłek należy się na dziecko do 18. roku życia. Jednak, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne i studiuje, wówczas zasiłek należy się do 24. roku życia. Do tego wieku zasiłek przysługuje też uczącemu się dziecku, którego rodzice nie żyją albo mają obowiązek płacić alimenty. Natomiast zasiłek rodzinny nie przysługuje na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej, domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole wojskowej. Prawo do zasiłku wygasa z chwilą zawarcia przez dziecko związku małżeńskiego.

Ponadto rodzinom ubogim przysługują różne dodatki finansowe. Dodatkiem przysługującym rodzinom jest jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka ( „becikowe”), który wypłacany jest bez względu na wysokość dochodów, oraz jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługujący rodzinom, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 504 zł (lub 583 zł – w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje w wysokości 50 zł dla dzieci do 5. roku życia i 70 zł dla dzieci do 24. roku życia. Raz w roku rodziny mogą starać się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 90 złotych. Od września do czerwca może być wypłacany potrzebującym dodatek z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Wynosi on 40 zł miesięcznie na dojazd do szkoły i 80 złotych miesięcznie na zamieszkanie w miejscowości, w której jest szkoła. Ponadto rodziny wielodzietne mogą otrzymać dodatek w wysokości 50 złotych na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Jednorazowe dodatki dla rodzin wielodzietnych wypłacane są przez płatników, tych samych, którzy wypłacają zasiłki rodzinne.

Oprócz wymienionych powyżej zasiłków i dodatków, rodziny potrzebujące mogą zwrócić się także o pomoc z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, która aktualnie wynosi 400 złotych, oraz z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 złotych na dziecko, nie więcej jednak niż 340 złotych na wszystkie dzieci w rodzinie.

Ustawodawca dał więc możliwość rodzinom ubogim i wielodzietnym zasilenia budżetu domowego o zasiłki i dodatki, dlatego należy skorzystać z tej możliwości, nawet gdy płatnik o tym obowiązku zapomniał.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki