Logo Przewdonik Katolicki

O prawach konsumenta

Justyna Koper
Fot.

Prawo konsumenckie zapewnia nam wszystkim szerszą ochronę prawną przed nieuczciwymi sprzedawcami. Ponadto określa jasno zasady uczciwej konkurencji, mające duże znaczenie dla małych przedsiębiorstw i klientów. Warto więc przypomnieć podstawowe i obowiązujące zasady oraz sprawdzić, czy rzeczywiście są realizowane. Przede wszystkim sprzedawca jest zobowiązany podać do wiadomości...

Prawo konsumenckie zapewnia nam wszystkim szerszą ochronę prawną przed nieuczciwymi sprzedawcami. Ponadto określa jasno zasady uczciwej konkurencji, mające duże znaczenie dla małych przedsiębiorstw i klientów. Warto więc przypomnieć podstawowe i obowiązujące zasady oraz sprawdzić, czy rzeczywiście są realizowane.
Przede wszystkim sprzedawca jest zobowiązany podać do wiadomości kupującego aktualną cenę oferowanego towaru oraz cenę jednostkową. Reklamując towar lub usługę wraz z ceną, sprzedawca musi podać termin obowiązywania danej ceny. Jeżeli towar sprzedawany jest po cenie promocyjnej lub obniżonej - obok ceny dotychczasowej należy umieścić cenę obowiązującą, uwzględniającą rabat. Placówki handlowe mają obowiązek przy towarach przecenionych podać informację o przecenie, okresie jej obowiązywania i przyczynie dokonanej przeceny. To samo dotyczy podwyżki cen towarów.
Przedsiębiorcy, prowadzący działalność usługową w zakresie gastronomii i hotelarstwa, muszą udostępnić swoim klientom aktualny i dokładny cennik. W restauracji powinniśmy w cenniku znaleźć więc przy każdej szczegółowo opisanej potrawie określenie jednostki miary zawartej w porcji, ilość głównego składnika oraz dodatków i napojów wraz z odrębnie określonymi cenami. W hotelu natomiast powinien znaleźć się katalog zawierający aktualne ceny noclegu, wyżywienia lub innych oferowanych usług, na przykład cena za połączenie telefoniczne lub za jeden impuls telefoniczny. Dzięki takiemu szczegółowemu określeniu cen można uniknąć wprowadzenia w błąd konsumenta.
W sklepach samoobsługowych często zdarza się, że cena odczytana na podstawie kodu kreskowego jest inna od ceny uwidocznionej przy identycznym towarze. Dla uniknięcia nieporozumień, ustawodawca wyraźnie określił warunki oznaczania towarów tylko kodem kreskowym bez podawania ceny. Towary nieoznaczone ceną muszą być opatrzone wywieszkami z informacją o producencie, jednostce miary, cenie jednostkowej. Dodatkowo w sklepach samoobsługowych muszą być zamontowane czytniki cen przy poszczególnych stoiskach albo obsługa musi zapewnić niezwłoczne odczytanie ceny. Ponadto cena towaru odczytana na podstawie kodu kreskowego nie może być wyższa od ceny uwidocznionej przy identycznym towarze.
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego określa jasno zasady sprzedaży towarów i praw oraz obowiązków stron umowy kupna-sprzedaży. Przede wszystkim sprzedawca ma obowiązek udzielić kupującemu zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru. Chodzi tu o takie informacje, jak: nazwa towaru, producent lub importer, kraj pochodzenia towaru, znak bezpieczeństwa i zgodności, informacje o dopuszczeniu towaru do obrotu w Polsce oraz inne szczegółowe dane specyficzne dla danego rodzaju towaru, na przykład energochłonność. Wszystkie te informacje powinny też znajdować się na towarze lub jego opakowaniu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki