Logo Przewdonik Katolicki

Kościół na świecie

PK
Fot.

Wezwanie do przyjęcia nauczania Jana Pawła II Do przyjęcia nauczania i naśladowania życia Jana Pawła II wezwał Polaków Benedykt XVI podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Papież nawiązując do 27. rocznicy wyboru "pierwszego papieża z rodu Polaków" podziękował Bogu za jego ofiarną posługę Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej. Na Placu św. Piotra w Watykanie zebrało się...

Wezwanie do przyjęcia nauczania Jana Pawła IIDo przyjęcia nauczania i naśladowania życia Jana Pawła II wezwał Polaków Benedykt XVI podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Papież nawiązując do 27. rocznicy wyboru "pierwszego papieża z rodu Polaków" podziękował Bogu za jego ofiarną posługę Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej. Na Placu św. Piotra w Watykanie zebrało się kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z całego świata.Oto tekst papieskiego przemówienia:

Drodzy bracia i siostry! Dwadzieścia siedem lat temu Pan powołał kardynała Karola Wojtyłę, arcybiskupa krakowskiego, na następcę Jana Pawła I, zmarłego niewiele ponad miesiąc od swego wyboru. Z Janem Pawłem II rozpoczął się jeden z najdłuższych pontyfikatów w dziejach Kościoła, podczas którego Papież "z dalekiego kraju" stał się autorytetem moralnym również dla wielu niechrześcijan i niewierzących. Udowodniły to wzruszające przejawy miłości przy okazji jego choroby i żywej żałoby po jego śmierci. Do jego grobu w grotach watykańskich trwa nieprzerwanie pielgrzymka niezliczonych wiernych i to także stanowi znamienny dowód, jak bardzo umiłowany Jan Paweł II trafił do serc ludzi, przede wszystkim ze względu na swoje świadectwo miłości i oddania w cierpieniu. Mogliśmy podziwiać w nim moc wiary i modlitwy oraz całkowite zawierzenie Najświętszej Maryi, która zawsze mu towarzyszyła i chroniła go, zwłaszcza w trudnych i dramatycznych chwilach jego życia. Moglibyśmy określić Jana Pawła II Papieżem całkowicie oddanym Jezusowi przez Maryję, co doskonale wyrażał jego herb: "Totus Tuus".
Wybrany został w sercu miesiąca Różańca, który często trzymał w dłoniach i który stał się jednym z symboli jego pontyfikatu. Za pośrednictwem radia i telewizji wierni na całym świecie mogli tak wiele razy łączyć się z nim w tej modlitwie maryjnej. Faktycznie Różaniec nie przeciwstawia się medytacji Słowa Bożego i modlitwie liturgicznej; owszem, stanowi naturalne i idealne jej dopełnienie, szczególnie jako przygotowanie i jako podziękowanie za celebrację eucharystyczną. Spotkanego w Ewangelii i w Najświętszym Sakramencie Chrystusa kontemplujemy wraz z Maryją w rozmaitych momentach Jego życia dzięki tajemnicom radosnym, światła, bolesnym i chwalebnym. W szkole Maryi uczymy się w ten sposób upodabniać do Jej boskiego Syna i głosić naszym własnym życiem. Jeżeli Eucharystia jest dla chrześcijanina centrum dnia, Różaniec przyczynia się w sposób wyjątkowy do rozszerzania komunii z Chrystusem i wychowuje do życia z utkwionym w Nim wzrokiem serca, ażeby promieniować na wszystkich i na wszystko Jego miłosierną miłością. Kontemplatywny i misyjny: taki był umiłowany Papież Jan Paweł II. Był taki dzięki głębokiej więzi z Bogiem, codziennie wzmocnionej przez Eucharystię i długim czasem modlitwy. W godzinie tak mu drogiej modlitwy Angelus jest naszym miłym obowiązkiem wspominać go w tę rocznicę, ponawiając dziękczynienie Bogu za to, że obdarował Kościół i świat tak godnym następcą apostoła Piotra.
Maryja Panna niechaj pomoże nam zachować jego bezcenne dziedzictwo.
Po modlitwie Anioł Pański (po polsku): Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dziś wspominamy wybór na Stolicę świętego Piotra Jana Pawła II, pierwszego Papieża z rodu Polaków. Dziękując dobremu Bogu za jego ofiarną posługę Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej, ponawiamy zobowiązanie przyjęcia jego nauczania oraz naśladowania jego życia.

Benedykt XVI wśród dzieciPonadgodzinną "lekcję religii" na temat Eucharystii i Komunii św. poprowadził Benedykt XVI dla włoskich dzieci zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie. Większość z nich przyjęła w tym roku Pierwszą Komunię św. Papież w prostych słowach odpowiadał na pytania dzieci, mówił o znaczeniu Eucharystii, Komunii św. i spowiedzi. Podziękował za "święto wiary, jakim jest radość i obecność" dzieci na spotkaniu. Powiedział, że doskonale pamięta dzień swojej Pierwszej Komunii św. - Była to piękna niedziela w marcu 1936 r., czyli 69 lat temu - powiedział Benedykt XVI, zaznaczając, że zrozumiał wtedy, iż Jezus wszedł do jego serca. -To dar miłości na resztę życia. Byłem prawdziwie przepełniony ogromną radością, że Jezus przyszedł do mnie. Obiecałem Panu Jezusowi, że zawsze chciałbym być z Nim, a przede wszystkim, aby On był ze mną - zwierzał się Papież. Jeden z chłopców objął Papieża i powiedział: "Bardzo Cię lubimy". W spotkaniu uczestniczyło około 150 tysięcy osób, głównie dzieci.

"Rewolucja Boga"Dwanaście przemówień, jakie Benedykt XVI wygłosił w sierpniu w Kolonii, podczas swej pierwszej zagranicznej podroży z okazji XX Światowych Dni Młodzieży, ukazało się drukiem w książce zatytułowanej "Rewolucja Boga". Książka ma ułatwić wszystkim dostęp do tych ważnych wystąpień Papieża, podkreślił kard. Camillo Ruini, autor wstępu do publikacji, który wziął udział w jej prezentacji w watykańskim biurze prasowym. Wikariusz papieski dla diecezji Rzymu omówił treść książki, którą otwiera orędzie Jana Pawła II na tegoroczny zlot młodych katolików, zamyka zaś przemówienie wygłoszone przez Benedykta XVI podczas pierwszej audiencji generalnej po powrocie do Rzymu. Kard. Ruini przypomniał, że tytułowa "rewolucja Boga" pochodzi z przemówienia wygłoszonego przez Papieża podczas modlitewnego czuwania z młodzieżą na błoniach Marienfeld w sobotę 20 sierpnia. Książkę wydały wspólnie watykańska oficyna Libreria Editrice Vaticana i Edycja Paulińska. W przygotowaniu są przekłady na inne języki, w tym także na polski.

W skrócie

- Ponad trzy miliony osób przeszły już przed grobem Jana Pawła II w podziemiach Bazyliki św. Piotra. Każdego dnia przechodzi przed nim od 18 do 20 tys. wiernych.

- Zamach na życie Jana Pawła II przygotowali Bułgarzy na życzenie ZSRR. Nie ma co do tego wątpliwości emerytowany sędzia śledczy Ferdinando Imposimato, który po raz drugi zeznawał przed komisją parlamentarną, badającą działalność wywiadów krajów obozu moskiewskiego na terenie Włoch.

- Stolica Apostolska zdecydowanie potępia wszelkie formy przemocy wobec kobiet i domaga się traktowania ich na równi z pozostałymi członkami społeczeństwa. Przypomniał o tym z trybuny ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji abp Celestino Migliore. Przemawiał on 13 października w Nowym Jorku na posiedzeniu III Komisji 60. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

- Do tego, aby móc sprawować Eucharystię wraz z prawosławnymi potrzebna jest jedność wyznania wiary, sakramentów i zarządzania Kościołem - przypomniał kard. Angelo Sodano. W przemówieniu podczas XIII sesji plenarnej Synodu Biskupów watykański sekretarz stanu odpowiedział w ten sposób na postulaty zbliżenia na płaszczyźnie eucharystycznej z prawosławiem.

- Człowiekowi nigdy nie uda się osiągnąć nieśmiertelności ani wszechmocy, a jeśli nie zda sobie z tego sprawy, nic nie uchroni go przed samozagładą - powiedział bp Rino Fisichella, rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, w czasie publicznej dyskusji na temat "Natura ludzka i biotechnologie". Udział w niej wzięli także amerykański filozof Francis Fukuyama i włoski publicysta Guliano Ferrara.

- Zajęcia z "egzorcyzmów i modlitw uwalniających od szatana" prowadzone będą w bieżącym roku akademickim na Papieskim Uniwersytecie Regina Apostolorum w Rzymie. W zajęciach tych, dostępnych wyłącznie dla seminarzystów, uczestniczy obecnie ok. 100 przyszłych kapłanów z różnych krajów świata.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki